Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wnioski o płatność trzeba złożyć do 30 września!

Obrazek

W naszej redakcji rozdzwoniły się telefony. Wiele osób z poszerzonej kilka tygodni temu listy rankingowej działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ze starego PROW prosiło nas o sprawdzenie, czy ostateczny termin złożenia wniosku o płatność można przesunąć.

Bartłomiej Czekała11 września 2015, 11:11

Dla wielu kandydatów na młodych rolników 3-4 tygodnie to zbyt mało by załatwić wszystkie formalności i dokumenty potrzebne do złożenia w wyznaczonym przez ARiMR terminie. Zapytaliśmy więc pracowników centrali Agencji, czy w związku z tym, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" z PROW 2007-2013 upływa 30 września br. istnieje możliwość przedłużenia tego terminu? Otrzymaliśmy już odpowiedź, dlatego publikujemy ją w całości poniżej:

Dzień 30 września 2015 r., jako ostateczna data składania wniosków o płatność przez beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Uławianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2015 r. poz. 895), które weszło w życie dniem 27 czerwca 2015 r.

Powyższy termin ma charakter materialno prawny, co oznacza, że ARiMR nie może tego terminu zmienić tj. ani skrócić ani wydłużyć, ponieważ to nie Agencja go wyznaczyła. Dlatego też wszystkie wnioski o płatność, które zostaną złożone po dniu 30 września br., muszą być traktowane jako złożone po terminie. W takim wypadku, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na podstawie § 17 ust. 3 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu  młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 201, z późn. zm.), W drodze decyzji stwierdzi wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, decyzji o przyznaniu pomocy.

Natomiast jeśli beneficjent dostarczy do ARiMR wniosek o płatność w terminie, tj. do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), lecz bez wymaganego załącznika lub nawet kilku załączników (np. aktu notarialnego, zaświadczenia z KRUS) zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia odbioru wezwania. Jeśli w tym terminie do ARiMR wpłyną brakujące dokumenty, po ich pozytywnej weryfikacji, nastąpi wypłata premii dla młodych rolników.

Departament Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR

oprac. bcz

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)