Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wnioski o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF tylko do dziś!

Obrazek

Tylko do dzisiaj, każdy kto poniósł straty w gospodarstwie spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF, może złożyć wniosek i skorzystać ze wsparcia finansowego. Można zgarnąć nawet 300 tys. złotych!

Dominika Mulak31 sierpnia 2020, 09:23
O pomoc na odtworzenie potencjału gospodarstwa w ramach PROW na lata 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, tj. powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan lub uderzenie pioruna. To jednak nie wszystko. Producenci świń, którzy w wyniku wystąpienia ASF w ich gospodarstwach, byli zmuszeni w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii do zabicia świń lub zniszczenia ich zwłok w celu zwalczania wirusa, również mogą wnioskować o wsparcie.

Pomoc finansowa przewidziana jest dla tych rolników, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Z kolei wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o dofinansowanie musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Należy pamiętać o tym, że poniesione straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jeżeli chodzi o hodowców świń - o dotację mogą ubiegać się Ci, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie bądź zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30% stada będącego w posiadaniu gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Źródło: ARiMR


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)