Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wodę w rowie melioracyjnym zatrzymasz bez pozwolenia wodnoprawnego

Obrazek

Na ostatniej prostej realizacji obecnego PROW rząd zdecydował się wprowadzić wiele zmian nie tylko w przepisach dotyczących samego programu, ale i w kilku innych ustawach, mających przyspieszyć i usprawnić realizację inwestycji z unijnym dofinansowaniem.

Grzegorz Ignaczewski31 lipca 2021, 09:00
W proponowanych zmianach jest również zapis o zwolnieniu z konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego takich działań, jak zatrzymywanie wody w rowach melioracyjnych czy hamowanie jej odpływu z urządzeń drenarskich, ale pod warunkiem, że zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego podmiot jest właścicielem lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, na który podmiot ma uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem. Z takiego pozwolenia ma być również zwolniona przebudowa rowów, tak aby możliwe było zatrzymywanie w nich wody, czy przebudowa obiektów drenarskich, mająca ograniczać odpływ wody.

Zaproponowano również, aby pobór wody znajdującej się w rowie lub stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela tej nieruchomości, był zaliczony do tzw. zwykłego korzystania z wód, a więc był zwolniony z przepisów ograniczających możliwość poboru wody, co w praktyce oznacza możliwość jej swobodnego wykorzystania do nawadniania upraw.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)