Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wsparcie małych gospodarstw: nowe obowiązki!

Obrazek

Tylko inwestycje, które nie szkodzą środowisku otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Co to oznacza dla rolników?

wk19 lipca 2021, 11:50
Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący programu „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego główny założeniem jest wprowadzenie regulacji zobowiązujących rolnika - beneficjenta programu - do „przedstawienia dokumentów potwierdzających, że operacja będzie realizowana w zgodzie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Nowe obowiązki

Unijne organy certyfikujące PROW zwróciły uwagę, że Polska powinna uzupełnić procedury ubiegania się przez rolników o dotacje o obowiązek weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zapewnienie, że wyłącznie operacje zgodne z zasadami środowiska uzyskają pomoc.

Do tej pory pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz małych gospodarstw nie była traktowana formalnie jako wsparcie inwestycyjne. Dlatego nie stosowano w tym przypadku obowiązku dotyczącego wymogu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Nie oznacza to jednak, że przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie dotyczą wnioskodawców oraz beneficjentów „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020 – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Dlatego teraz przed otrzymaniem pierwszej raty pomocy rolnik będzie musiał uzyskać i złożyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny wpływu operacji na środowisko. Beneficjent powinien więc dołączyć do wniosku o płatność pierwszej raty ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy nie będą stosowane w stosunku do osób, którym już przyznano pomoc. Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc w związku z ubieganiem się o nią w latach ubiegłych i będą składać wnioski o płatność pierwszej raty pomocy po dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie będą zobowiązani do dołączenia dokumentów środowiskowych.

Ale jednocześnie rolnicy, którzy składali wnioski w ostatnim naborze, który zakończył się 30 czerwca, będą musieli dołączyć do wniosków decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - o ile oczywiście ich te przepisy dotyczą. A w przypadku pomocy na restrukturyzacje małych gospodarstw praktycznie nie będą one miały zastosowania. Z zasady pomoc ta dotyczy gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 13 tys. euro, co właściwie wyklucza prowadzenie produkcji zwierzęcej w ilości przynajmniej 40 DJP (od takiej obsady uznaje się, że produkcja może potencjalnie niekorzystnie oddziaływać na środowisko i wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania).

"Mając na względzie termin wydania przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy (180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy) oraz termin realizacji warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których te decyzje zostały wydane (6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji), ocenia się, że czas na zapoznanie się z nowymi regulacjami i uzyskanie odpowiednich dokumentów będzie wystarczający" uznało ministerstwo rolnictwa.

Budżet pomocy

Budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wynosi 713,7 mln euro. W tym 454,1 mln euro pochodzi ze środków UE a 259,5 mln euro stanowią środki pochodzące z budżetu państwa.

wk

fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)