Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wsparcie suszowe będzie większe

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze nie wypłaciła wsparcia suszowego wszystkich wnioskodawcom a już zmieniła decyzję odnośnie zwiększenia przyznanej rolnikom pomocy. Dlaczego? Po weryfikacji wniosków okazało się, że w puli przyznanej przez rząd pozostaną wolne środki, które zostaną podzielone pomiędzy wszystkich beneficjentów.

Bartłomiej Czekała9 grudnia 2015, 08:53

Rolnicy, którzy ponieśli więcej niż 30% strat w uprawach z powodu suszy i zostało to stwierdzone w protokołach gminnych komisji otrzymają teraz większe wsparcie niż zadeklarowała ARiMR po przyjęciu wszystkich wniosków. Po zwiększeniu tzw. współczynnika korygującego z 0,81 do 0,86 pomoc suszowa na 1 ha wyniesie teraz:

  • 344 zł zamiast 324 zł dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% upraw,
  • 172 zł zamiast 162 zł dl arolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej 50% upraw.

Przyznanie wyższej niż wcześniej wyliczono pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę, wynika z kliku powodów. Jednym z nich było to, że w niektórych przypadkach powstały rozbieżności w powierzchniach zniszczonych upraw w sporządzonych przez komisje protokołach strat, a powierzchniami określonymi przez rolników we wniosku. W takich przypadkach Agencja prosiła o wyjaśnienia rozbieżności i okazywało się, że właściwe dane są w protokołach komisji. Trzeba podkreślić, że aby umożliwić dostęp do pomocy jak największej liczbie rolników ARiMR dopuściła, aby protokoły strat można było dostarczyć do Agencji po zakończeniu naboru. Wynikało to z tego, że komisje miały tak dużo pracy, że w niektórych przypadkach mogłyby nie zdążyć sporządzić protokołu do 30 września, a wówczas rolnik musiałby zostać wykluczony z przyznania wsparcia. Jednocześnie zdarzały się przypadki wycofywania protokołów przez same komisje szacujące straty, a bywało i tak, że rolnicy wycofywali swoje wnioski o przyznanie wsparcia.

Pracownicy ARiMR spotkali się też z sytuacjami, w których rolnicy deklarowali, że zniszczone uprawy były ubezpieczone, po czym okazywało się że nie byli oni w stanie dołączyć polisy ubezpieczeniowej. Te wszystkie zdarzenia wpłynęły na to, że można było podnieść wysokość wsparcia rolnikom, którzy ponieśli starty z powodu suszy.

Na razie do 4 grudnia blisko 163 tys. rolników, którzy z powodu suszy ponieśli straty w uprawach, otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 408 mln zł. Rolnicy złożyli we wrześniu br. w ARiMR ok. 174 tys. wniosków o pomoc. Te 11 tys. rolników, którzy nie dostali jeszcze pomocy, otrzyma decyzję administarcyjną z uwzględnieniem nowych stawek płatności suszowej do 1 ha. Natomiast wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymali dotychczas decyzje administarcyjne dostaną drogą pocztową ich korekty oraz wynikające z nich kwoty na konta bankowe.

oprac. bcz na podstawie ARiMR

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)