Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wsparcie z ARiMR – terminy składania wniosków

Obrazek

Od 4 września rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komu przysługuje wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić?

Aneta Lewandowska1 września 2017, 09:17
Od 4 do 18 września 2017 roku rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski do ARiMR. Dzięki temu mogą uzyskać pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. 
Dla tych, którzy nie zdążą złożyć wniosku w naborze, Agencja przygotowuje kolejne, jeszcze w tym roku. Nabory będą ogłaszane cyklicznie - w ten sposób jak największa liczba poszkodowanych rolników ma mieć możliwość na otrzymanie pomocy.


Wsparcie dotyczy operacji typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.


Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych Agencji. Istnieje także możliwość wysyłki wniosku rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej do oddziału regionalnego ARiMR.

Kto może starać się o wsparcie?

Pomoc przyznana będzie rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, która miała miejsce w roku składania wniosku lub poprzedniego roku :
 • powódź;
 • deszcz nawalny;
 • suszę;
 • przymrozki wiosenne;
 • ujemne skutki przezimowania;
 • obsunięcie się ziemi;
 • lawinę;
 • grad;
 • huragan;
 • uderzenie pioruna.


Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli ponieśli straty w co najmniej 30% średniej rocznej produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym pojawiły się szkody, lub z trzech lat w okresie pięciu poprzedzających rok strat z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji.  Dotyczą one:
 • upraw rolnych;
 • zwierząt gospodarskich;
 • ryb;
 • składnika gospodarstwa, które którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Na co przyznane jest wsparcie? Między innymi na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, a także na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Jaka wysokość wsparcia?

Wysokość strat określa komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna kwota wsparcia na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, jednak nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.


Oszacowanie wartości szkód pozwoli określić wysokość wsparcia, z uwzględnieniem wskazanego wcześniej limitu pomocy. Jeśli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, od wsparcia odlicza się kwotę uzyskaną z ubezpieczenia. Jeśli jednak rolnik nie ubezpieczył upraw zgodnie z ustawowym nakazem, a ubiega się o wsparcie na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, krzewów owocowych owocujących dłużej niż 5 lat, to przyznana mu pomoc będzie pomniejszona o połowę.


Wnioski będą oceniane w skali punktowej. Ocenie ulegnie:
 • wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 • procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej;
 • dla plantacji chmielu, sadu lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, czy zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem.


Na podstawie liczby punktów uzyskanych przez rolnika zostaną utworzone dwie listy określające kolejność przysługiwania wsparcia. Jedna z list obejmie gospodarstwa z terenu województwa mazowieckiego, druga gospodarstwa z pozostałej części kraju.

Wnioski do pobrania dostępne są TUTAJ.

al


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)