Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Dopłaty bezpośrednie nie będą wyrównane!

11.08.2017

Drukuj

Dopłaty bezpośrednie nie będą wyrównane!

Artykuł dostępny

Jest jednak inny problem. Brexit oraz coraz głośniejsze głosy o potrzebie ograniczenia wydatków na Wspólną Politykę Rolną.    
 
O przebiegu ostatniej kampanii wyborczej postanowili przypomnieć ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy rządzili w ministerstwie rolnictwa w latach 2007-2015.

r e k l a m a–  W okresie rządów sprawowanych przez poprzednią koalicję będące w opozycji Prawo i Sprawiedliwość bardzo pryncypialnie krytykowało stan rzeczy w polskim rolnictwie, w tym zwłaszcza w kontekście nieotrzymywania przez naszych rolników dorocznych dopłat na poziomie porównywalnym z ich wysokością obowiązującą w krajach tzw. starej Unii. Przywołany wyżej problem stanowił jeden z głównych punktów ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu, a wcześniej i w kampanii prezydenckiej. W tej też dziedzinie Pan Minister wykazywał się dużą aktywnością, zaś stanowiące drugą warstwę owej krytyki obietnice leżą m.in. u podstaw wyborczego sukcesu PiS na wsi – napisał do K. Jurgiela prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie pyta kiedy obietnice wyborcze zostaną zrealizowane.

W odpowiedzi Krzysztof Jurgiel przypomniał, że płatności bezpośrednie w krajach „starej Unii” są efektem historycznych różnic w strukturze i intensywności produkcji. Przyznał również, że dla Polski kluczowe jest, aby rozwiązania w ramach wspólnej polityki rolnej zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE. W związku z tym dążenie do wyrównania dopłat jest jednym z istotnych celów „Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2020”.

Niemniej jednak minister Jurgiel przyznał, że obecny unijny budżet, który określa wysokość stawek dopłat bezpośrednich został określony do 2020 r.

– Te ograniczenia budżetowe i prawne negatywnie determinują możliwości zmian wysokości płatności bezpośrednich jeszcze w okresie 2014-2020. Dlatego właśnie obecny rząd podejmuje działania, które mają doprowadzić do oczekiwanych przez polskich rolników zmian wysokości wsparcia bezpośredniego, które będą mogły dotyczyć okresu po roku 2020 – pisze Krzysztof Jurgiel.

A jak w praktyce wygląda walka o nowe, równe dopłaty bezpośrednie po 2020 r.? Przede wszystkim są to dwustronne i wielostronne spotkania poświęcone przyszłości i reformie wspólnej polityki rolnej, które są wykorzystywane przez stronę polską, aby podnosić postulat wyrównania płatności i przedstawiać stosowną argumentację w tym zakresie.

Resort rolnictwa wymienia więc spotkania z komisarzem Hoganem marcu czy w czasie polsko-niemieckich spotkań dwustronnych w kwietniu i czerwcu. Ważnym forum do zaprezentowania polskich oczekiwań było zorganizowane przez Francję we wrześniu 2016 r. nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa państw UE poświęcone przyszłości WPR w kontekście Brexitu, czy też poświęcone tej tematyce dyskusje na posiedzeniach Rady UE ds. rolnictwa w maju i listopadzie 2016 roku oraz w marcu 2017 roku. Dzięki staraniom Polski doszło również do licznych spotkań w tej sprawie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Czy to wystarczy? Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski przestrzegał ostatnio, że problem Unii Europejskiej polega na czymś innym. W Brukseli trwa bowiem dyskusja nie o wyrównaniu dopłat bezpośrednich, ale o skali oszczędności i cięć w unijnym budżecie na rolnictwa po roku 2020 r.

– Jest to więc ostatni moment dla obrońców Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności, aby zewrzeć szyki w obronie finansowania tych bezsprzecznie kluczowych polityk unijnych, których funkcjonowanie przynosi realne i namacalne rezultaty dla obywateli, w postaci m.in. bezpieczeństwa żywnościowego czy znaczącego wsparcia inwestycji w mniej rozwiniętych obszarach Wspólnoty – powiedział Czesław Siekierski. 
wk

Fot. Sierszeńska

Polecane dla Ciebie:

article icon

Wszystkie wojny Ameryki

Czytaj

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii