Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty bezpośrednie nie będą wyrównane!

Obrazek

Na wyrównanie dopłat bezpośrednich do 2020 r. nie ma szans – przyznaje minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rząd stara się teraz o takie rozwiązanie, ale dopiero w kolejnej perspektywie finansowej. Trwają spotkania i budowanie koalicji.

11 sierpnia 2017, 13:31
Jest jednak inny problem. Brexit oraz coraz głośniejsze głosy o potrzebie ograniczenia wydatków na Wspólną Politykę Rolną.    
 
O przebiegu ostatniej kampanii wyborczej postanowili przypomnieć ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy rządzili w ministerstwie rolnictwa w latach 2007-2015.

–  W okresie rządów sprawowanych przez poprzednią koalicję będące w opozycji Prawo i Sprawiedliwość bardzo pryncypialnie krytykowało stan rzeczy w polskim rolnictwie, w tym zwłaszcza w kontekście nieotrzymywania przez naszych rolników dorocznych dopłat na poziomie porównywalnym z ich wysokością obowiązującą w krajach tzw. starej Unii. Przywołany wyżej problem stanowił jeden z głównych punktów ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu, a wcześniej i w kampanii prezydenckiej. W tej też dziedzinie Pan Minister wykazywał się dużą aktywnością, zaś stanowiące drugą warstwę owej krytyki obietnice leżą m.in. u podstaw wyborczego sukcesu PiS na wsi – napisał do K. Jurgiela prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie pyta kiedy obietnice wyborcze zostaną zrealizowane.

W odpowiedzi Krzysztof Jurgiel przypomniał, że płatności bezpośrednie w krajach „starej Unii” są efektem historycznych różnic w strukturze i intensywności produkcji. Przyznał również, że dla Polski kluczowe jest, aby rozwiązania w ramach wspólnej polityki rolnej zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE. W związku z tym dążenie do wyrównania dopłat jest jednym z istotnych celów „Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2020”.

Niemniej jednak minister Jurgiel przyznał, że obecny unijny budżet, który określa wysokość stawek dopłat bezpośrednich został określony do 2020 r.

– Te ograniczenia budżetowe i prawne negatywnie determinują możliwości zmian wysokości płatności bezpośrednich jeszcze w okresie 2014-2020. Dlatego właśnie obecny rząd podejmuje działania, które mają doprowadzić do oczekiwanych przez polskich rolników zmian wysokości wsparcia bezpośredniego, które będą mogły dotyczyć okresu po roku 2020 – pisze Krzysztof Jurgiel.

A jak w praktyce wygląda walka o nowe, równe dopłaty bezpośrednie po 2020 r.? Przede wszystkim są to dwustronne i wielostronne spotkania poświęcone przyszłości i reformie wspólnej polityki rolnej, które są wykorzystywane przez stronę polską, aby podnosić postulat wyrównania płatności i przedstawiać stosowną argumentację w tym zakresie.

Resort rolnictwa wymienia więc spotkania z komisarzem Hoganem marcu czy w czasie polsko-niemieckich spotkań dwustronnych w kwietniu i czerwcu. Ważnym forum do zaprezentowania polskich oczekiwań było zorganizowane przez Francję we wrześniu 2016 r. nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa państw UE poświęcone przyszłości WPR w kontekście Brexitu, czy też poświęcone tej tematyce dyskusje na posiedzeniach Rady UE ds. rolnictwa w maju i listopadzie 2016 roku oraz w marcu 2017 roku. Dzięki staraniom Polski doszło również do licznych spotkań w tej sprawie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Czy to wystarczy? Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski przestrzegał ostatnio, że problem Unii Europejskiej polega na czymś innym. W Brukseli trwa bowiem dyskusja nie o wyrównaniu dopłat bezpośrednich, ale o skali oszczędności i cięć w unijnym budżecie na rolnictwa po roku 2020 r.

– Jest to więc ostatni moment dla obrońców Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności, aby zewrzeć szyki w obronie finansowania tych bezsprzecznie kluczowych polityk unijnych, których funkcjonowanie przynosi realne i namacalne rezultaty dla obywateli, w postaci m.in. bezpieczeństwa żywnościowego czy znaczącego wsparcia inwestycji w mniej rozwiniętych obszarach Wspólnoty – powiedział Czesław Siekierski. 
wk

Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)