Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wypłata pomocy de minimis na finiszu

Obrazek

Do podlaskich biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło w sumie 666 wniosków o wypłatę pomocy finansowej w związku ze stratami spowodowanymi przez dziki w uprawach.

Bartłomiej Czekała8 maja 2015, 15:31

Teraz biura powiatowe Agencji na Podlasiu kończą weryfikację tych wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz wypłatę wnioskodawcom pomocy. Do 7 maja br. 588 rolników wnioskujących o wypłatę pomocy z ARiMR otrzymało na swoje konta bankowe łącznie 4,13 mln zł. Agencja szacuje, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają wsparcie, ponieważ polski rząd przeznaczył na ten cel w lutym br. 6,1 mln zł. Wcześniej, w grudniu 2014 roku, 440 podlaskich rolników otrzymało łącznie 1 mln zł, co daje razem kwotę ponad 7 mln zł wypłaconą z tytułu strat wyrządzonych przez dziki w uprawach rolnych.

Przypomnijmy, że wsparcie ma charakter pomocy de minimis, co oznacza, że jeden rolnik nie może otrzymać więcej niż 15 tys. euro. Kwotę tę należy również pomniejszyć o sumę pomocy jaką rolnik otrzymał z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.   bcz



Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)