Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wypłata zaliczek dopłat z PROW rusza 16. października

Obrazek

Będą 85% zaliczki z części działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich wypłata ma ruszyć 16 października. Resort rolnictwa przesłał właśnie do konsultacji społecznych projekt stosownego rozporządzenia.

wk2 września 2019, 14:18
W uzasadnieniu projektu rozporządzenia możemy przeczytać, że w 2019 r. znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadczyła trudności ekonomicznych, w szczególności w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy co w istotny sposób wpłynęły na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań.

Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—2020 za 2019 r:
  • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”,
  • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,
  • „Rolnictwo ekologiczne”,
  • „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”
Od roku 2019 płatności dla działań obszarowych PROW 2014-2020 wypłacane będą od dnia 1 grudnia, czyli w terminie analogicznym, jak dla płatności bezpośrednich. Ale państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia wypłacać zaliczki w przypadku działań obszarowych objętych PROW 2014—2020. Przy czym w przypadku działań obszarowych objętych PROW 2014—2020 stosuje się odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą wypłata zaliczek jest możliwa po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności (tj. po zakończeniu kontroli administracyjnych uzupełnionych kontrolami na miejscu). Zgodnie z odstępstwem dla działań obszarowych objętych PROW 2014—2020 wypłata zaliczek jest możliwa po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych bez konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu.

W rozporządzenia przewidziano, że zaliczki będą realizowane na poziomie 85%. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzona w ramach kontroli administracyjnych jako spełniająca warunki do przyznania pomocy w ramach poddziałania lub działania. Wypłatę zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach działań obszarowych objętych PROW 2014—2020 przewiduje się od dnia 16 października 2019 r. „Wypłata zaliczek na poziomie 85% od dnia 16 października 2019 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw” – napisano w uzasadnieniu projektu.

wk

Fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)