Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Za maszyny rolnicze zapłacić gotówką czy przelewem?

Obrazek

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem VAT i chcę sprzedać sąsiadowi maszynę rolniczą za 15 tys. zł brutto. Sąsiad też jest czynnym podatnikiem VAT. Czy nabywca może zapłacić mi gotówką, bo moja księgowa w biurze podatkowym twierdzi, że takie transakcje powinny być dokonywane przelewem?

5 kwietnia 2019, 10:31
Odpowiedź: Dla pełnej odpowiedzi na tak postawione pytanie istotne są informacje dodatkowe, przede wszystkim, czy nasz Czytelnik i nabywca maszyny, oprócz gospodarstwa, prowadzą działalność gospodarczą (są przedsiębiorcami) i czy korzystają ze skróconego okresu zwrotu VAT. Co do zasady rolnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i z tego względu jest zwolniony z szeregu obowiązków. Zgodnie z ww. ustawą obecnie obowiązują zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego – jest to kwota 15 tys. zł wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Niezależnie od tego dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15 tys. zł, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, zaś 60 dni zamiast 180). Wystarczy, aby jedna ze stron transakcji była „przedsiębiorcą”. Biorąc to pod uwagę, nasz Czytelnik nie przekroczył kwoty 15 tys. zł przy sprzedaży maszyny i nie będzie tu miało znaczenia, czy strony prowadzą działalność gospodarczą – chyba że któraś ze stron (podatników VAT) zechce skorzystać z przyśpieszonego zwrotu VAT.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że „przedsiębiorców” obowiązuje też ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2014 r., poz. 455 ze zm.). W takim przypadku przy transakcjach bezgotówkowych powyżej 15 tys. zł przedsiębiorca staje się „instytucją zobowiązaną” do wykonania wielu uciążliwych czynności, np. prowadzenia rejestracji takich transakcji oraz wprowadzenia wewnętrznych procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji kontrahenta itp. Sankcją są wysokie kary pieniężne, do 100 tys. zł. Na szczęście jeszcze nie dotyczy to rolników prowadzących wyłącznie działalność rolniczą.

Roman Włodarz
Fot. Sierszeńska

pobierz mobilną aplikację top agrar Polska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)