Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zakup kukurydzy do zrealizowania kontraktu

Obrazek

Pytanie: Jestem producentem kukurydzy na ziarno i mam podpisaną umowę z odbiorcą na 900 ton. W związku z tegoroczną suszą zabraknie mi ok. 300 ton do realizacji kontraktu i grożą mi kary umowne. Mam możliwość zakupu brakującego ziarna u sąsiadów, którzy są ryczałtowcami, a następnie dostarczenia go zgodnie z umową do odbiorcy. Jak prawidłowo wystawić faktury na taką operację?

6 listopada 2018, 08:33
Odpowiedź: Faktycznie, z punktu widzenia podatkowego, mamy kwestię VAT oraz kwestię podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z punktu widzenia VAT sprawa jest prosta, ponieważ operacja kupna brakującego ziarna u rolnika ryczałtowego, a następnie jego sprzedaż do zrealizowania kontraktu jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. W tym celu należy wystawić rolnikowi ryczałtowemu fakturę VAT-RR, a następnie należy wystawić finalnemu odbiorcy zwykłą fakturę VAT. Oznacza to, że podatnik nabył ten towar, a później wykonał dostawę na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku mamy nabycie w zamiarze odsprzedaży towaru, tj. wykorzystanie go do celów działalności opodatkowanej.

W zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dla bezpieczeństwa prawnego cena netto przy dalszej sprzedaży nie powinna być niższa niż cena nabycia, a jeśli miałaby być niższa – to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania przyczyny takiej decyzji (patrz interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP3/4512-659/15-2/WH).

Pojawia się jednak problem podatku dochodowego, ponieważ sprzedaż obcego towaru (tutaj: produktu rolnego) jest faktycznie działalnością handlową. Zakładając, że ww. zakup ziarna kukurydzy ma charakter sporadyczny (jednorazowy), dochód z tego tytułu powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych i wykazany w PIT-37 w pozycji „Inne dochody”. Podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy kwotą netto na fakturze nabycia i na fakturze sprzedaży i ma tutaj zastosowanie kwota wolna od podatku.

Należy pamiętać, że obecnie plik JPK-VAT daje organom skarbowym możliwość zdalnego sprawdzenia, jakich transakcji dokonywał podatnik czynny VAT.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)