Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Zmiana odbiorcy towaru

Obrazek

Pytanie: Prowadzimy z żoną uprawę tytoniu. Jestem zgłoszony w US jako czynny podatnik VAT. W 2018 roku podpisałem umowę z odbiorcą ze sztywną ceną. Teraz pojawiła się okazja bardziej korzystnego zbytu części tytoniu do innego odbiorcy, ale muszę to zrobić na imię żony jako rolnika ryczałtowego. Czy w naszej sytuacji żona może występować jako odrębny zbywca tytoniu?

2 maja 2019, 09:00
Odpowiedź: Należy tutaj wyraźnie oddzielić problem umowy dostawy (kontraktacja) produktu rolnego od zagadnień VAT. Z punktu widzenia KC żona, jako współwłaściciel gospodarstwa rolnego, może zawierać umowy dostawy w ramach zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Jednak z punktu widzenia VAT tylko mąż ma prawo do występowania jako podatnik VAT dla sprzedaży wszystkich produktów rolnych wytwarzanych w tym gospodarstwie. Zatem w tym przypadku żona nie może występować jako rolnik ryczałtowy, a przy kontroli US będzie to uznane za wykroczenie skarbowe. Paradoksalnie, w tym przypadku nie ma mowy o uzyskaniu korzyści VAT, ponieważ zwrot zryczałtowany wynosi 7%, a stawka VAT na tytoń nieprzetworzony wynosi 8%.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)