Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zmiany w harmonogramie PROW 2014-2020! Kto zyska?

Obrazek

Planowane są nowe działania pomocowe dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jego budżet będzie wynosił 155 mln euro i będzie pochodził z oszczędności poczynionych z dotychczasowych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich głównie z działania „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw". Kto zyska? 

wk28 września 2022, 16:42

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazła się informacja dotycząca rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nowe działanie PROW

Zaproponowane w projektowanej ustawie zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu działań i poddziałań PROW 2014–2020 o działanie „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. - Rosyjska inwazja na Ukrainę zdestabilizowała i tak już niestabilne rynki rolne. Gospodarstwa rolne prowadzące produkcję w sektorze świń mają problemy z płynnością finansową zagrażające ciągłości działalności rolniczej. W związku z tym rolnicy pilnie potrzebują wsparcia w celu utrzymania swojej działalności  - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zaproponowane regulacje uwzględniają pilny i wyjątkowy charakter wsparcia oraz określają termin na zakończenie kontraktacji środków ustalony przez Komisję Europejską na 31 marca 2023 r. Nowy instrument wsparcia będzie jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej.

Skąd pieniądze?

Aby sfinansować nowy program Rada Ministrów musi dokonać zmian w planie finansowym PROW. Dlatego proponuje się zmniejszenie budżetu następujących instrumentów:

·       „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” (o 4 mln euro, w tym 2,5 mln euro z środków UE);

·       „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” (o 2 mln euro, w tym 1,3 mln euro z środków UE);

·       „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (o 30 mln euro, w tym 19,1 mln euro z środków UE);

·       „Premie dla młodych rolników” (o 69 mln euro, w tym 43,9 mln euro z środków UE);

·       „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (o 41,8 mln euro, w tym 26,6 mln euro z środków UE);

·       „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” (o 6,5 mln euro, w tym 4,1 mln euro z środków UE);

·       „Renty strukturalne” (o 1,7 mln euro, w tym 1,1 mln euro z środków UE).

W ten sposób nowe działanie PROW zostanie zasilone budżetem  155 mln euro, w tym 98,6 mln euro z środków UE.

Szczegóły programu

Ustawa przewiduje, że pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej, a organem właściwym w sprawie przyznania tej pomocy będzie kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioski o przyznanie pomocy będą składane za pomocą formularza opracowanego przez ARiMR i udostępnionego na jej stronie internetowej.

Ile pieniędzy dla rolników w KPS dla nowej WPR po 2023 roku?

Przypomnijmy, że MRiRW przewiduje uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych. Razem ponad 25 mld euro.

- Zaproponowane mechanizmy wyprzedzającego finasowania kosztów kwalifikowalnych, wyprzedzającego finansowania pomocy oraz zaliczek ma na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji operacji bez konieczności oczekiwania na zwrot środków – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

wk

Fot. PixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)