Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży działek budowlanych

Obrazek

Pytanie: Jestem rolnikiem ryczałtowym na powierzchni ok. 30 ha. Gospodarstwo przejąłem w spadku 15 lat temu. W skład gospodarstwa wchodzi działka rolna o pow. ok. 0,20 ha, którą przez kilka lat wydzierżawiałem pod komis samochodowy. Teraz chciałbym podzielić tę działkę na 3 działki budowlane i sprzedać. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT?

5 listopada 2019, 06:00
Odpowiedź: Należy założyć, że przedmiotowa działka rolna jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Zatem literalnie transakcja zbycia powinna być opodatkowana 23% VAT. Jednak wg obecnej linii orzeczniczej, jeśli taka transakcja dotyczy majątku osobistego i nie ma charakteru profesjonalnego (jest sporadyczna), to nie podlega VAT.

Jednak mamy tutaj ważną okoliczność przekreślającą możliwość zwolnienia z VAT – jest to fakt wydzierżawiania (w przeszłości) przedmiotowej działki na cele nierolnicze. Taka dzierżawa gruntu rolnego jest w orzecznictwie krajowym i TSUE traktowana jako prowadzenie działalności gospodarczej w związku z czym przedmiot tej działalności nie może korzystać przy sprzedaży ze zwolnienia z VAT. W tej sytuacji Czytelnik w momencie podpisywania aktu notarialnego stanie się wyłącznie dla tej transakcji czynnym podatnikiem VAT i musi odprowadzić 23% VAT. (patrz np. wyroku NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt I FSK 1805/11, gdzie wyrażono pogląd, że jeżeli działalność w zakresie dzierżawy gruntu cechuje się zarówno powtarzalnością, jak i długim okresem trwania, to grunt wykorzystywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, a właściciel prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. O tym, że dana osoba prowadzi działalność gospodarczą w określonym zakresie nie ma znaczenia to, czy w tym zakresie zarejestrowała ona działalność czy też nie, nie ma też znaczenia jej subiektywne przekonanie w tym zakresie).

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)