Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>Przepisy>

Zmiany w ODR. Mała nowelizacja podpisana

Obrazek

Prezydent podpisał ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego, które przejdą z samorządów wojewódzkich pod bezpośredni nadzór ministra rolnictwa. Ale to nie koniec zmian. Resort rolnictwa już zapowiada, że pracuje nad dużą nowelizacją ustawy o ODR-ach

28 lipca 2016, 10:59

Istotą zmian w ustawie jest przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Analogicznie, jak to jest w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister rolnictwa będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Niedofinansowane ODR

Podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa, która bez poprawek zaakceptowała ustawę, wiceminister Ryszard Zarudzki tłumaczył:

– To wyjątkowa sytuacja, bo po raz pierwszy w historii jednostki doradztwa rolniczego będą pod nadzorem ministra rolnictwa. Ta zmiana była konieczna. Mimo, że samorządy miały możliwość aplikowania o różne projekty w regionalnych programach operacyjnych nie robiły tego. Z naszych analiz wynikało, że samorządy na zadanie celowe przeznaczyły w skali roku na wszystkie ODR-y nie więcej niż 2-3 mln zł. To są promile potrzeb – mówił wiceminister.

Dotacja na platformę cyfrową

Przedstawiciel resortu rolnictwa powiedział, że dzięki przyjęciu ustawy i zmianie podległości ODR możliwe będzie ubieganie się o 27 mln zł unijnej dotacji na cyfrową platformę e-learning’ową. – Gdybyśmy teraz tego nie zrobili z powodów formalnych nie moglibyśmy tych pieniędzy pozyskać – mówił wiceminister Zarudzki. 

Obniżenie wymogów

Kontrowersje i pytania wywołał punkt nowelizacji, który wprowadził obniżenie wymogu dotyczącego wykształcenia kandydatów na stanowisko dyrektora ODR. Obecnie funkcjonuje wymóg posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego. Po wejściu noweli w życie wystarczy wykształcenie wyższe.

– Mądrość nie polega na tytułach naukowych, mądrość szczególnie w zarządzaniu polega na doświadczeniu. Ludzi z doświadczeniem czasami trzeba szukać, a że nie zrobili magistra to mamy ich eliminować? Uważam, że nie można wykluczać ludzi, którzy mogliby dobrze sprawować swoją funkcję – podsumował Ryszard Zarudzki.

Duża nowelizacja

Wiceminister rolnictwa zapowiedział, że po wejściu ustawy w życie, co nastąpi dwa tygodnie pod jej podpisaniu przez Prezydenta, resort będzie mógł rozpocząć przygotowanie kolejnej nowelizacji. Tym razem będzie ona dotyczyć planów i zadań ODR na przyszły rok.  wk

Fot. ŁuczakWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)