Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Grudniowy Raport USDA

Obrazek

Najnowszy raport USDA wskazuje na nieznaczną poprawę prognoz zbiorów kukurydzy i soi.

Wciąż rosną zapasy pszenicy pomimo cięć zbiorów w Australii i Argentynie

dr Juliusz Urban13 grudnia 2019, 11:00

Pszenica
Prognozy dotyczące pszenicy zakładają obniżenie zbiorów w porównaniu z poprzednim miesiącem, wyższy eksport i mniejsze zapasy końcowePonownie obniżane są prognozy zbiorów w Argentynie o 1 mln ton (do 19 mln t.) i Australii o 1,1 mln ton, (do poziomu 16,1 mln t.). W Australii będą to najmniejsze zbiory od sezonu 2007/08. Obniżane są także prognozy zbiorów w Kanadzie o 0,7 mln ton do (32,4 mln t.)

Częściowo jest to równoważone przez 1,6 mln wzrost zbiorów w Chinach do poziomu 133,6 mln ton
. Większe niż dotychczas, jak pokazują dane statystyczne, będą zbiory w UE i Rosji po 0,5 mln ton. Jak podaje USDA Rosja zbierze 74,5 mln ton a Unia Europejska 153,5 mln ton pszenicy.


Spadnie światowy obrót zbożami o 0,9 mln ton ze względu na mniejsza podaż z Argentyny Australii i Kanady.

Stany Zjednoczone ze względu na konkurencyjne ceny zwiększą nieznacznie swój eksport.
Światowe zużycie pszenicy będzie jednak niższe o 1,4 mln ton i na koniec sezonu pozostaną rekordowe zapasy pszenicy 289,5 milionów ton (wzrost o 1,2 mln t.).
W dalszym ciągu przy 51% udziale Chin.

 

Kukurydza
W kukurydzy poprawia się prognoza zapasów na koniec roku do poziomu 300,56 mln ton, choć dalej jest to poziom dużo niższy niż w latach ubiegłych.

Zbiory mają być o 6,4 mln ton wyższe dzięki znacznemu wzrostowi prognoz dla Chin (do 260,8 mln t.).
Natomiast redukcje zbiorów są w Kanadzie, gdzie wzrost powierzchni nie przełożył się na plony.

Także eksport światowy jest na niższym prognozowanym poziomie ze względu na kurczący się udział Kanady, Laosu i Meksyku.
Ciągle wysokie zapotrzebowanie na kukurydzę na poziomie 1,13 mld ton powoduje, że zapas globalny wciąż będzie mniejszy prawie o 19 mln ton w stosunku do roku ubiegłego.

 

Soja-Oleiste
W USA zarówno zbiory jak i zużycie pozostaje na niezmiennym, w stosunku do poprzedniego raportu poziomie.

Natomiast globalne zbiory oleistych będą wyższe o 3,3 mln ton do poziomu 574,6 mln ze względu na zwiększenie zbiorów soi, słonecznika i pomimo obniżenia prognoz rzepaku. USDA przewiduje natomiast wzrost zbiorów soi o 6 mln ton w Brazylii, do rekordowych 123 mln ton.  Ze względu na większy areał i plonowanie, o 1 mln ton (do 18,1 mln t.)  wzrastają także prognozy zbioru soi w Chinach.

Większa, od poprzednio planowanej, ze względu na rekordowe plony ma być produkcja słonecznika w Rosji i na Ukrainie. Natomiast mniejsze zbiory rzepaku planowane są w Kanadzie.

Popyt na soję jest niezmienny i wyniesie 349,7 mln ton (o 5 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie).

Zapasy końcowe będą na wyższym poziomie niż zakładano we wcześniejszym raporcie i wyniosą 96,4 mln ton, tj. o 12% mniej niż w roku minionym.


Oprac. Juliusz Urban  Foto. BromberekPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)