Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Raporty USDA>

Raport USDA: mniejszy optymizm amerykańskich ekspertów

Obrazek
Eksperci USDA korygują swój wcześniejszy optymizm w stosunku do zbiorów pszenicy, ale dostrzegają konsekwencje Covid-19 dla spadku konsumpcji i światowego handlu. W kukurydzy dostrzegają spadek powierzchni w USA, co powoduje spadki globalnych zbiorów i zapasów. W soi zmniejszenie wcześniejszych szacunków zbiorów, przy wzroście konsumpcji powoduje mniejsze niż przed rokiem zapasy.
dr Juliusz Urban14 lipca 2020, 12:09

PSZENICA

Prognozy globalne dla pszenicy zdaniem ekspertów USDA na sezon 2020/21 w tym miesiącu dają obraz mniejszej niż dotychczas oczekiwano produkcji, spadku konsumpcji, niższego eksportu oraz spadających zapasów.

W światowej produkcji USDA stopniowo koryguje wcześniejsze nazbyt optymistyczne prognozy. Tym razem korekta wynosi 4,4 mln ton do poziomu 769,3 mln ton. Jest to jednak ciągle 4,5 mln ton więcej niż w ubiegłym rekordowym sezonie. Największe obniżki prognoz dotyczą UE, USA, Maroko i Rosji.

Produkcja w UE została obniżona o 1,5 miliona ton do 139,5 miliona, głównie z powodu redukcji dla Francji i Hiszpanii. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, to byłaby najmniejsza produkcja pszenicy w UE od 2012/13.

W Stanach Zjednoczonych ma być zebrane już nie 51 mln ton, jak to było szacowane miesiąc temu, a jedynie 49,6 mln t. Plony w Maroko są obniżone o 0,8 mln ton do 2,7 miliona, będzie to najmniejsza produkcja od 2007 roku. Rosja ma zebrać mniej o 0,5 mln ton do 76,5 milionów, ponieważ niższa jest produkcja pszenicy ozimej, która częściowo skompensowana zwiększoną produkcją pszenicy jarej.

 

Prognozowany globalny handel w sezonie 2020/21 zmniejszy się o 0,8 mln ton do 188,0 mln. Eksperci USDA zakładają niższy eksport z UE, który jest tylko częściowo zrównoważony wyższym eksportem z Australii.

 

Światowa konsumpcja została obniżona o 1,6 miliona ton do 751,6 miliona, głównie ze względu na mniejsze zużycie na paszę w UE, Stanach Zjednoczonych i Maroku.

 

Zapasy pszenicy mają być zmniejszone o 1,3 miliona ton do 314,8 mln ton, ale nadal są rekordowo wysokie. Są one wyższe aż o 17,7 mln ton w stosunku do sezonu 2019/20. W Chinach i Indiach zmagazynuje się 51% i odpowiednio 10% całości zasobów.

 

KUKURYDZA

Globalna produkcja kukurydzy zdaniem ekspertów USDA ulega zmniejszeniu o 25,5 mln ton do 1,16 mld t. Powodem tak dużego zmniejszenia są niższe zasiewy w USA. Natomiast produkcja kukurydzy w pozostałych krajach jest praktycznie niezmieniona od zeszłego miesiąca. Prognozy wzrostu dla Rosji (+0,8 mln t.) są zrównoważone przez redukcję dla Kanady (– 1 mln ton).

 

Główne zmiany w światowym handlu kukurydzą na sezon 2020/21 obejmują większy import kukurydzy do Kanady (1,5 mln ton) i Algierii, z częściowym wyrównaniem obniżką potrzeb dla Kenii.

 

Globalna konsumpcja ma wynieść 1,16 mld ton i ma być o 3,4 mln niższa niż szacowano przed miesiącem. Znaczny spadek (– 5 mln ton) zużycia kukurydzy na paszę eksperci zakładają w USA. Chińskie zużycie kukurydzy na lata 2020/21 podniesiono o 1 mln ton w porównaniu z ubiegłym miesiącem do 190 mln ton, w oparciu o szybsze niż oczekiwano odbicie spożycia na paszę.

 

Szacunki zapasów światowych kukurydzy w tym miesiącu zmniejszają się 22,8 mln ton do poziomu 315 mln ton. Jest to zapas wyższy o 3 mln ton niż na starcie sezonu, ale niższy od poziomu startowego sezonu 2019/20 o 5 mln ton. W Stanach Zjednoczonych zapasy końcowe, pomimo 17 mln zakładanej obniżki szacunków wyniosą 67,3 mln t i są wciąż na wyższym o 10 mln ton poziomie w stosunku do zamknięcia sezonu 2019/20. W krajach poza USA zapasy końcowe kukurydzy na rok 2020/21 zostały zmniejszone w stosunku do ubiegłego miesiąca w Chinach, Argentynie, UE, Kanadzie i Meksyku.

 

OLEISTE/SOJA

Prognozy USDA globalnej podaży i popytu na nasiona roślin oleistych na lata 2020/21 obejmują niższą produkcję, niższy eksport i niższe zapasy końcowe w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Globalna produkcja nasion oleistych jest zmniejszona o 2,0 mln ton do 604,2 mln, ze względu na szacunki niższej produkcji rzepaku, bawełny i soi. W rzepaku produkcja jest w tym miesiącu obniżona głównie dla Kanady.

 

Światowa produkcja soi pozostaje praktycznie na niezmiennym od miesiąca poziomie. Została ona zmniejszona o 0,3 mln ton do 362,52 mln t.

 

Globalna konsumpcja soi jest jednak wyższa od zbiorów. USDA zwiększa poziom zużycia soi o 1,8 mln ton do 263,6 mln ton. Na co składają się rosnące potrzeby soi do przerobu w Chinach i USA. Tak wysokie zużycie na świecie byłoby o 15 mln ton wyższe od ubiegłego sezonu i aż 19 mln ton wyższe niż w sezonie 2018/19.

 

Dlatego światowe zapasy soi wciąż się kurczą. Obecne szacunki zapasów na koniec 2020/21 zostały zmniejszone o 1,3 miliona ton do 95,1 miliona t.  Mniejsze zapasy planowane są dla Brazylii (– 2 mln t) i Chin (– 0,5 mln t). Te spadki częściowo zrównoważą wyższe o 0,8 mln ton poziomy w USA (11,56 mln ton obecnie).

 

 

oprac. Juliusz Urban, Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)