Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Raporty USDA>

Raport USDA: największy chiński import pszenicy od sezonu 1995/96

Obrazek

Pomimo rekordowych zbiorów amerykańscy eksperci dostrzegają większe zapotrzebowanie, które ma powodować ożywienie w handlu zbożami i oleistymi. Za tym ożywieniem mogą iść w parze podwyżki cen światowych.

dr Juliusz Urban22 września 2020, 11:16

Pszenica

Prognozy USDA dotyczące pszenicy na rok 2020/21 przewidują większe zbiory, zwiększone spożycie, większy eksport i wyższe zapasy. Światowa produkcja w sezonie 2020/21, zdaniem amerykańskich ekspertów wzrosła o 4,5 miliona ton, do rekordowo wysokich 770,5 mln.

 

Wyższa produkcja w Australii i Kanadzie z nadwyżką rekompensuje mniejsze plony w Argentynie. Produkcja Australii została zwiększona o 2,5 miliona ton do 28,5 miliona, a zbiory w Kanadzie wzrosły o 2,0 mln ton do 36,0 mln. Te prognozy eksperci USDA opierają na doniesieniach krajowych agencji statystycznych. Będzie to odpowiednio druga i trzecia najwyższa w historii produkcja pszenicy w Kanadzie i Australii. Mniejsze o 1,0 milion ton mają być zbiory w Argentynie, szacunki zostały obniżone do 19,5 miliona ze względu na suszę i zagrożenie uszkodzeń spowodowanych mrozami.

 

Wraz z większymi zbiorami rośnie o 0,8 miliona ton światowe spożycie, tym razem zapotrzebowanie wzrosło do 750,9 miliona ton. Wzrosty są oczekiwane głównie w wykorzystaniu na paszę.

 

Poziom globalnego handlu w sezonie 2020/21 ma być wyższy o 1,5 miliona ton i wyniesie 189,4 mln ton. Największa zmiana importu w tym raporcie dotyczy Chin, gdzie import wzrośnie o 1,0 mln ton do 7,0 mln ton. Zdaniem USDA będziemy mieli do czynienia z rosnącym tempem dostaw z USA, które będą uzupełniane także większymi, niż wcześniej prognozowano ilościami z Australii i Kanady.

Gdyby te prognozy chińskich zakupów się potwierdziły, byłby to największy import pszenicy do Chin od sezonu 1995/96.

 

Przewidywane światowe zapasy na koniec roku 2020/21 zostaną zwiększone o 2,6 miliona ton do 319,4 miliona t. do nowego rekordu, przy czym Chiny i Indie stanowią odpowiednio 51% i 10%.

 

Kukurydza

W tym miesiącu USDA prognozuje na rok 2020/21 większą produkcję, ale niższe zapasy, w stosunku do poprzedniego raportu. Światowa produkcja kukurydzy wyniesie 1 mld 162 mln ton. Obecny raport powoduje redukcję prognoz o 10 mln ton, ze względu na niższe perspektywy w Stanach Zjednoczonych. 

Eksperci przewidują, że w USA będzie zmniejszona produkcja, niższe zużycie do produkcji etanolu, większy eksport i mniejsze zapasy końcowe. Prognozowana w Stanach produkcja kukurydzy spada o 10 mln, do 378 milionów ton, przy niższej prognozie wydajności i zmniejszeniu powierzchni.

Ze względu na redukcję zbiorów kukurydzy w Rumunii, spadają także, do 66,3 mln ton szacunki zbiorów kukurydzy w UE. Ze względu na okresową suszę i oczekiwane obniżki plonów, obniżane są również szacunki produkcji kukurydzy na Ukrainie (do 38,5 mln t).

Jednak zbiory kukurydzy w Brazylii pozostają na wysokim poziomie (110 mln t).

Wzrastają także prognozy dla upraw kukurydzy w Indiach i Nigerii.

 

Wzrósł eksport kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Meksyku. O 2 mln ton rośnie wykorzystanie pasz kukurydzianych w Chinach, łączne zużycie kukurydzy wyniesie tam 279 mln ton.

 

Światowe zapasy końcowe kukurydzy (306,8 mln t) są niższe o 10,7 mln, w porównaniu do ostatniego raportu. Wzrosty w Indiach i Nigerii nie wystarczają na pokrycie zmniejszenia zapasów w Chinach.

 

Soja

Zmiany podaży i wykorzystania soi w USA na rok 2020/21 obejmują mniejszy zapas początkowy, obniżoną produkcję i zapasy końcowe. Prognozuje się spadki plonów soi w USA, z tego względu produkcja spadnie do 117,4 mln ton, ale i tak będzie o 20 mln ton większa od roku ubiegłego. Amerykańscy eksperci przewiduje się, że ceny soi i jej produktów będą wyższe.

 

Zbiory soi na świecie wyniosą w tym sezonie 369,7 mln ton.

Rośnie produkcja soi w Brazylii, Kanadzie i Indiach, ale spada na Ukrainie. Wzrost zbiorów soi w Brazylii w sezonie 2020/21, o dalsze 2 mln ton, do 133 mln, głównie jest spowodowany zwiększonym areałem. Na podstawie ostatnich danych rządowych i raportów o zasiewach, podwyższane są prognozy dla Kanady i Indii. Spada natomiast produkcja soi na Ukrainie.

 

Globalny eksport soi został zwiększony o 0,9 miliona ton, do 166,3 miliona. Odbywa się to przy wyższej sprzedaży z Brazylii i niższym eksporcie z Ukrainy.

 

Redukowane o 1,8 mln, do 93,6 mln ton są światowe zapasy końcowe soi.

Niższe stany magazynowe mają zostać w USA, ale nieco wyższe w Argentynie i Brazylii.

 

 

oprac. Juliusz Urban  Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)