Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Raporty USDA>

Raport USDA: pszenicy jednak zostanie mniej

Obrazek

W tym miesiącu eksperci USDA podając globalne prognozy dotyczące pszenicy na sezon 2020/21 przewidują większe dostawy, spożycie oraz eksport i zmniejszone zapasy. Za to w oleistych tym razem rosną zarówno produkcja, eksport, jak i zapasy końcowe.

dr Juliusz Urban11 marca 2021, 16:10

Pszenica:

Światowa produkcja pszenicy wzrasta do rekordowego poziomu 776,8 mln t, głównie z powodu wyższych zbiorów w Australii według najnowszych szacunków ABARES. Produkcja australijska zostaje podniesiona do rekordowych 33,0 mln t. Poprzedni rekord padł w sezonie 2016/17, kiedy zbiór wynosił 31,8 mln.

 

Zużycie pszenicy na świecie w sezonie 2020/21 wzrosło o 6,6 mln t do 775,9 mln t, głównie na podstawie większego wykorzystania paszę w Chinach, gdzie zużycie paszowe podniesiono o 5,0 mln t, do rekordowych 35,0 mln t. Wpłynęło to odpowiednio na zwiększenie całkowitego zużycia pszenicy w Chinach do 145 mln t.

 

Przewidywany globalny handel 2020/21 wzrośnie o 2,9 mln t, do rekordowego poziomu 197,7 mln t. Wyższy będzie eksport z Australii (22 mln t) i Kanady (27 mln t). Największe zmiany importu w tym miesiącu dotyczą Chin i Pakistanu, gdzie import wzrósł do odpowiednio do 10,5, mln t i 3,4 mln t.

 

Światowe zapasy na koniec sezonu 2020/21 zostały obniżone o 3,0 mln t do 301,2 mln t, przy czym większość redukcji wynika ze zwiększonej konsumpcja w Chinach. Jednak światowe zapasy są nadal nieco wyższe niż w sezonie 2019/20, a Chiny i Indie mają odpowiednio 50 i 9 procent całości.

 

Kukurydza:

USDA prognozuje się, że światowa produkcja kukurydzy w sezonie 2020/21 wyniesie 1,14 mld t i będzie o 2,3 mln t wyższa niż zakładano w poprzednim raporcie. Rosną prognozy zbiorów w Indiach, RPA i Bangladeszu, które są częściowo równoważone spadkiem w Meksyku.

 

0 0,7 mln t do 186,6 mln t zwiększa się poziom światowego handlu. Wzrasta eksport kukurydzy z Indii, Wietnamu i RPA. Natomiast swój import zwiększają również Wietnam oraz Bangladesz i Filipiny.

 

Nieznacznie, bo o niewiele ponad 1 mln t, do 287,7 mln t rosną zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2020/21. Co głównie odzwierciedla wzrosty w Indiach, Wietnamie i Paragwaju, które są częściowo równoważone obniżkami dla Argentyny i Meksyku.

 

Soja/oleiste:

Światowe zbiory soi zwiększono tylko o 0,74 mln t do 361,82 mln t (339 mln ton w 2019/20). Największy wzrost przyjęto dla Brazylii, gdzie zbiory podniesiono o 1 mln t, do 134 mln t (128,5 mln t w sezonie 2019/20), rekompensuje to z naddatkiem o 0,5 mln t niższą produkcję w Argentynie, gdzie tym razem USDA prognozuje zbiór 47,5 mln t.

Dzięki wciąż bardzo agresywnym zakupom soi przez Chiny, prognoza światowego eksportu soi wzrosła o kolejne 0,6 mln t do 69,7 mln t.

Szacunek światowego zużycia soi został zwiększony o 1,47 mln t, do 371,31 mln t (356,82 mln t w 2019/20). Wpłynął na to wzrost przerobu w Argentynie o 1 mln t, do 47,4 mln t oraz Brazylii o 1 mln t, do 49,15 mln t, co częściowo rekompensuje spadek przerobu w Chinach o 1 mln t, do 98 mln i zmniejszenia całkowitego zużycia do 116,7 mln t.

Poziom globalnych zapasów soi na koniec sezonu 2020/21 został zwiększony o 0,38 mln t, do 83,74 mln t (96,04 mln t w roku 2019/20), chociaż analitycy raczej spodziewali się ich spadku.

 

W związku ze wzrostem prognoz produkcji soi w Ameryce Południowej i rzepaku w Australii szacunek światowej produkcji nasion oleistych wzrósł o 0,7 mln t do 595,8 mln t (przy 578,68 mln t w sezonie 2019/20).

 

oprac. Juliusz Urban fot. archiwum taPPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)