Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Raporty USDA>

Raport USDA: pszenny optymizm, przesłonięty kukurydzianym pesymizmem

Obrazek

Pierwszy w nowym roku raport podażowo popytowy publikowany przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki przynosi nieco ożywienia w danych dotyczących pszenicy. Ten animusz gaszą jednak kolejne negatywne prognozy dotyczące kukurydzy.

dr Juliusz Urban13 stycznia 2023, 09:43

W styczniowym raporcie szacunki zbiorów, eksportu i zapasów pszenicy wzrastają, natomiast w kukurydzy we wszystkich tych segmentach mamy spadki.


PSZENICA

Światowe zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 wzrastają o 0,8 mln t, USDA widzie je obecnie na poziomie 781,3 mln t, a wzrosty przypisuje głównie Ukrainie (21 mln t;+ 0,5 mln t) i Unii Europejskiej (134,7 mln t;+ 0,4 mln t).

Konsumpcja pszenicy praktycznie pozostaje na niezmienionym poziomie i wyniesie 789,7 mln t, z czego tradycyjnie najwięcej zużyją Chiny (144 mln t), Indie (104 mln  t) i UE (108,25 mln t).

Wraz ze wzrostem podaży rośnie światowy handel, eksport pszenicy zwiększy się w podobnej proporcji do rosnących zbiorów (+ 0,8 mln t) i wyniesie 211,62 mln t.

Rosnące zbiory, przy niezmienionej konsumpcji przynoszą także wzrost globalnych zapasów, które na koniec sezonu 2022/23 wyniosą 268,4 mln t, przy czym wzrosty dla UE ( +0,8 mln t, do 11,31 mln t) i Ukrainy (+0,5 mln t, do 4,7 mln t), będą pokrywały spadki w Arabii Saudyjskiej i Iranie.

KUKURYDZA

Porównując do zmian produkcji pszenicy w kukurydzy korekty są jednak znacznie większe. Światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2022/23 spadają bowiem o 6 mln t, do 1 mld 156 mln t. Główne spadki przypisywane są zmniejszeniu szacunków zbiorów w USA o 5 mln t, do 348,75 mln t  i Argentynie o 3 mln t, do 52 mln t, oraz Brazylii o 1 mln t, do 125 mln t, co tylko w części jest rekompensowane przez 3,2-miloionowy wzrost zbiorów kukurydzy w Chinach (do 277,2 mln t).

Spadek zbiorów przekłada się na 5-milionowa korektę globalnego zużycia kukurydzy, które ma wynieść 1 mld 165,5 mln t ziarna. Największe korekty mamy w USA (–1 mln t, do 304,5 mln t), Brazylii (– 1 mln t, do 76 mln t) i Ukrainie (– 0,5 mln t, do 6,2 mln t).

Spada także eksport, prognozy wskazują tutaj na handel światowy mniejszy o 3,5 mln t, do 178,2 mln t łącznie. A do największych eksporterów zaliczamy nadal USA (48,9 mln t), Brazylię (47 mln t) i Argentynę (38 mln t). W ślad za nimi podąża Ukraina której eksport kukurydzy na w tym sezonie ma wynieść 20,5 mln t.

Globalne zapasy kukurydzy spadają nieco mniej niż zbiory i wyniosą 296,4 mln t. Tradycyjnie najwięcej gromadzą Chiny (207,3 mln t), USA (31,5 mln t), Unia Europejska (7,34 mln t) oraz Brazylia (7,25 mln t). Ukraina na koniec sezonu zmagazynuje 5,4 mln t.

oprac. Juliusz Urban Fot. firmowePicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)