Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Raporty USDA>

Raport USDA: wzrost produkcji jest za mały na zbudowanie zapasów

Obrazek

Listopadowe prognozy ekspertów USDA dotyczące pszenicy na sezon 2021/22 obejmują zmniejszone dostawy, nieco wyższą konsumpcję, bardziej intensywny handel i niższe zapasy końcowe. W przypadku kukurydzy, pomimo znacznie rosnących zbiorów i tu mamy do czynienia ze spadkiem zapasów.

dr Juliusz Urban10 listopada 2021, 16:09

Pszenica

USDA przewiduje w aktualnym raporcie, że w porównaniu do poprzednich szacunków światowa produkcja spadnie o 0,6 mln t, do 775,3 mln t. Jest to o 1,3 mln t większy zbiór od ubiegłorocznego.  

Spadki prognoz zbiorów w UE, Wielkiej Brytanii i Uzbekistanie nie zostały w pełni skompensowane wzrostami zbiorów w Rosji. Produkcja pszenicy w UE jest obniżana głównie z powodu korekt we Francji i Niemczech, które tylko częściowo są równoważone wzrostem rumuńskich zbiorów.

W oparciu o informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej USDA szacuje, że rosyjska produkcja pszenicy będzie jednak o 2 mln ton wyższa niż zakładano uprzednio i wyniesie do 74,5 mln t.

Światowa konsumpcja w aktualnym szacunku, w porównaniu do poprzedniego wzrasta o 0,4 mln t, do 787,2 mln ton. Dzieje tak głównie ze względu na zmiany wykorzystania na paszę. Wzrosty w Rosji, Iranie i Turcji z nawiązką zrównoważyły ​​redukcje w UE, Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Uzbekistanie.

Bardziej niż uprzednio zakładano aktywny będzie międzynarodowy handel pszenicą. Globalne prognozy dotyczące eksportu wzrosły tym razem o 3,5 mln ton do rekordowych 203,2 mln t, głównie dzięki wyższemu eksportowi z UE, Indii, Rosji i Ukrainy.

Dlatego przewidywane światowe zapasy na koniec sezonu 2021/22 spadną tym razem o 1,4 mln t do 275,8 mln ton. Za większą część redukcji odpowiadają  kurczące się stoki w Australii, Unii Europejskiej i Indiach.

Zapasy pszenicy na koniec obecnego sezony tym samym będą mniejsze o 16 mln t w porównaniu do sezonu 2020/2021.

Kukurydza

Perspektywy dla kukurydzy w USA 2021/22 w tym miesiącu dotyczą większej produkcji, zwiększonego wykorzystania kukurydzy do produkcji etanolu i nieznacznie niższych zapasów końcowych. Podobnie zagraniczna produkcja kukurydzy będzie wyższa, ponieważ wzrosty notuje się w Argentynie, UE i kilku krajach afrykańskich, a te z nawiązką zrównoważyły ​​spadek na Filipinach. W Argentynie produkcja wzrasta głównie z powodu zwiększonych oczekiwań co do powierzchni sadzonej kukurydzy. Produkcja kukurydzy w UE jest wyższa w oparciu o wzrosty w Polsce, Rumunii i Francji.
Uwzględniając te wszystkie dane USDA zbiory kukurydzy w tym sezonie szacuje na 1,20 mld t, a w zeszłym sezonie było to  1,12 mld t.

Wzrasta eksport kukurydzy, który wyniesie 203,5 mln t i będzie prawie o 27 mln ton większy od sezonu 2020/21. Wzrasta eksport kukurydzy z Argentyny i UE, ale obniża się z Bangladeszu. Import kukurydzy wzrasta w Iranie i Tajlandii, ale spada w Nigerii i Turcji.

Wzrasta także zużycie do 1,19 mln t i to wszystko powoduje, że globalne zapasy kukurydzy, które mimo podwyższenia prognoz o 2,7 mln kurczą się o 2 mln t w skali roku i wyniosą nas koniec sezonu 304,4 mln ton.

 

oprac. Juliusz Urban Fot. archiwum taPPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)