Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Rynek mleka>

Jaka jest Twoja mleczarnia? Zobacz wyniki naszej ankiety!

Obrazek

Żeby możliwie obiektywnie ocenić wspólne relacje w sektorze mleka, zapytaliśmy o nie w naszej ankiecie, w której wzięło udział 204 producentów mleka z trzech województw: podlaskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. 

Marcin Jajor24 maja 2018, 13:58

Przeciętny respondent

Nasz przeciętny respondent utrzymuje średnio 50,2 krowy (najwięcej tj. 21% posiadało od 30 do 39 krów), gospodaruje na 99,7 ha upraw (w tym najwięcej tj. 20,7% od 40 do 49 ha) i otrzymuje średnio 1,35 zł za każdy litr sprzedanego mleka, w tym po 28% respondentów wskazało swoją zapłatę w zakresach 1,1–1,29 zł oraz 1,4–1,49 zł/l. Znakomita większość (87% ankietowanych) odstawia mleko do spółdzielni mleczarskiej (7% do podmiotów prywatnych), produkuje od 15 do 50 tys. (46,4%) i 5 do 15 tys. l mleka/miesiąc (32,4% respondentów). 

Odpowiedzi producentów mleka

W stworzonym na potrzeby ankiety kwestionariuszu umieściliśmy łącznie 7 pytań (w tym jedno podwójne), w których należało wskazać ocenę od 1 do 6, gdzie 1 oznacza – oceniam bardzo źle, a 6 to – wzorowo), zaznaczyć jedną z gotowych odpowiedzi lub uzupełnić informacje (np. cenę mleka). Poniżej ich treść i odpowiedzi:

1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y ze współpracy ze swoją mleczarnią? (1–6);
Znakomita większość respondentów jest zadowolona ze współpracy ze swoimi odbiorcami. Na ocenę 5 i 6 wskazało odpowiednio 36,9 i 33,5% respondentów. Ocenę 1 i 2 przyznało z kole odpowiednio 2,5 i 2% osób (patrz: rys. 1).2. Czy oferowana obecnie cena mleka jest dla Pani/Pana satysfakcjonująca? (1–6);
Rolnicy okazali się umiarkowanie zadowoleni ze stawek, które oferowane są im za mleko w skupach. Większość respondentów (29,6% i 24,6%) wskazało na ocenę odpowiednio 4 i 3. Skrajne odpowiedzi tj. jedynkę przyznało aż 11,3% wobec 3,9%, którzy zdecydowali się przyznać ocenę 6, a więc wzorową (patrz: rys. 2).2a. Ile wynosi aktualnie cena mleka w zł/l netto?
Dane dotyczące aktualny cen mleka są dość podzielone. Nieco ponad 28% producentów wskazało zakres od 1,1 do 1,29 zł/l. Tyle samo respondentów zaznaczyło zakres od 1,4 do 1,49 zł/l mleka. Co ciekawe 13,6% rolników dostarcza (według naszej ankiety) mleko w cenach w zakresie 1,5 do 1,59 zł/l (patrz: rys. 2a)3. Cennik mleka
Odpowiadając na to pytanie należało wybrać jedną z trzech odpowiedzi. Znakomita większość, bo aż 44,3% respondentów otrzymuje dostaję informację o zmianie w cenniku SMS-em lub telefonicznie. Znaczny odsetek tj. 38,4% dowiaduje się o zmianach poprzez wersję papierową cennika, która otrzymuje co miesiąc lub przy każdej zmianie. Na jedną i drugą odpowiedzi (łącznie) wskazało 5,4%. To co może niepokoić, to 11,8% ankietowanych, którzy nigdy nie widzieli cennika swojej mleczarni, a sposób obliczenia zapłaty z mleko jest dla nich tajemnicą (patrz: rys. 3).4. Jak ocenia Pani/Pan kontrolę jakości mleka w mleczarni? (1–6);
W tym przypadku respondenci byli dość zgodni. Ponad 70% odpowiedzi wskazuje na bardzo dobrą i wzorową kontrolę mleka w mleczarni, z czego ocenę 6 przyznało aż 37,1% osób. Negatywnie do weryfikacji mleka w mleczarni odniosło się łącznie 2,5% osób zaznaczając w naszej ankiecie 1 i 2 (patrz: rys. 4).5. Moja umowa z mleczarnią
W tym przypadku producenci mleka mieli możliwość zaznaczenia 4 różnych odpowiedzi. Ponad połowa tj. 55,2% jest z niej zadowolona i w ogóle nie myśli o zmianie. Z drugiej jednak strony 8,4% osób odpowiedziało, że umowa im się nie podoba, ale odejście nie wchodzi w grę, bo straty finansowe byłyby zbyt duże. Z kolei 32% respondentów, nie jest do końca zadowolonych, ale nie myśli o zmianie mleczarni (patrz: rys. 5).6. Czas wypowiedzenia (członkostwa w spółdzielni) względnie terminu umowy (w prywatnej mleczarni) wynosi….
Znakomita większość naszych respondentów deklarowała, że czas wypowiedzenia umowy z mleczarnią wynosi 3 miesiące. Taką odpowiedź usłyszeliśmy od 46% osób. Na kolejnej pozycji z wynikiem niespełna 15% znalazł się okres 6 miesięcy. Zaskakująca może być duża skala odpowiedzi: „nie wiem”. Odpowiedziało tak aż 20,8% osób. Wyjaśniamy, że padły też pojedyncze odpowiedzi:”1 i 3 miesiące” oraz „3 i 6 miesięcy”, w przypadku których nie poznaliśmy dokładnych warunków mających wpływ na te zróżnicowane okresy wypowiedzenia w zakresie jednej umowy (patrz: rys. 6).6a. Czas wypowiedzenia jest...
Na to pytanie 42% osób wskazało, że okres wypowiedzenia jest ich zdaniem: „w sam raz”. Z drugiej jednak strony 31,3% respondentów zaznaczyło odpowiedź: „za długi”, zaś aż 25,4% w ogóle nie udzieliło żadnej odpowiedzi (patrz: rys. 6a).7. Jak Rada Nadzorcza reprezentuje interesy rolników (1–6).
W przypadku tego pytania opinie były dość podzielone. Po około 18–19% osób wskazało na odpowiedzi od 3 do 5. Wzorowo radę nadzorczą oceniło 14,4%, a bardzo negatywnie (odpowiedź 1) niespełna 11% ankietowanych (patrz. rys. 7).Wyniki sondy internetowej
Dodatkowo przeprowadziliśmy też sondę internetową, w której wzięło udział 67 respondentów (analogicznie odpowiedzi w skali od 1–6). Uczestnicy sondy:
 • najlepiej ocenili odbiór mleka (czas, wielkość cysterny itp.). Łącznie przy 5 i 6 kliknęło 71% respondentów (przy 7,4% – ocena 1);
 • stosunkowo dobrze ocenili też zrozumienie cennika tj. 5 i 6 zaznaczyło odpowiednio 20,9% i 19,4% osób, przy 16,4% i 8,9% respondentów, którzy zdecydowali się na ocenę 1 i 2;
 • byli mało zadowoleni z aktualnej ceny mleka – ocenę 5 zaznaczyło 10,4%, 6 – 5,9%, a 1 – 23,8% respondentów;
 • dość niepochlebnie wypowiedzieli się też o dopłatach do ceny mleka za ilość, skład i jakość. Jedynkę zaznaczyło 20,6%, podczas gdy 5 i 6 odpowiednio 11,7 i 5,9% osób;
 • oceniając ogólne zadowolenie z mleczarni 39% osób zaznaczyło jednak 5 i 6, a 23,2% – przyznało 1 i 2;
 • mało pomyślnie ocenili również doradztwo mleczarni np. przy złej jakości mleka, 26,8% osób oceniło je na 1 przy 13,4% na 6.


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)