Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Rynek mleka>

Sasin: Nie będzie preferencji w cenach gazu dla mleczarni

Obrazek

Nie będzie taryfy ulgowej w zasadach rozliczania cen gazu dla mleczarni. Ministerstwo aktywów państwowych odpowiada na apel mleczarzy. Jak argumentuje swoją decyzję? Czy jest szansa, że ceny gazu spadną? 

21 lutego 2022, 16:34

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o liście, w którym Waldemar Broś, prezes Krajowego Związek Spółdzielni Mleczarskich, pisze do ministra Sasina w sprawie preferencyjnych zasad rozliczania cen dostaw gazu przez mleczarnie

"Rząd nie ma wpływu na PGNiG"

W udzielonej odpowiedzi ministerstwo aktywów państwowych poinformowało, że wprawdzie wykonuje prawa z należących do Skarbu Państwa akcji w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz ma swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, ale prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji Zarządu PGNiG.

„Zgromadzenie i Rada Nadzorca nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Jak wynika z powyższego, Minister Aktywów Państwowych nie ma uprawnień do ingerowania w działania Spółki” – napisał Cezary Falkiewicz, zastępca dyrektora departamentu w MAP.

Co robi rząd?

Ministerstwo aktywów państwowych podkreśliło także, że w obliczu rekordowego wzrostu cen gazu podejmowane są działania, by chronić polskie społeczeństwo i przedsiębiorców. Na początku roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która wprowadziła ochronę taryfową dla dostaw gazu przeznaczonego do celów bytowych oraz dla tzw. odbiorców wrażliwych.
To rozwiązanie przewidziane jest do końca 2023 roku. Ustawa przewiduje dla podmiotów objętych taryfą zamrożenie cen paliw gazowych i gwarantuje stałą cenę za gaz na 2022 rok, bez względu na wzrost ceny rynkowej w tym czasie.

„Niestety narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych, nie można zastosować wobec przedsiębiorców” – kontynuuje w swojej odpowiedzi ministerstwo aktywów państwowych.

Dlaczego drożeje gaz?

Zdaniem MAP, do głównych powodów wzrostu cen gazu na rynkach światowych i europejskich, tym w Polsce, należy zaliczyć politykę prowadzoną przez Gazprom, który znacznie ograniczył dostawy gazu do Europy zarówno rurociągami biegnącymi przez Polskę i Ukrainę, jak również zmniejszył sprzedaż surowca przez swoją platformę elektroniczną.

Pomimo istotnego zapotrzebowania na surowiec w Europie, Gazprom konsekwentnie utrzymuje niski poziom sprzedaży gazu ziemnego realizując wyłącznie kontrakty długoterminowe. W związku z tym, zapasy gazu w magazynach europejskich zanotowały niespotykany do tej pory spadek. Znaczący wpływ na ten stan ma również wyjątkowo niski poziom zapełnienia europejskich magazynów należących do Gazpromu, który zamiast napełniać swoje magazyny gazu w Austrii, Niemczech i Holandii przed sezonem grzewczym, niemal całkowicie je opróżnił.

Winny nr 2 wg rządu: Unia Europejska

Na radykalny wzrost cen energii rzutuje także restrykcyjna i coraz bardziej zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej - „Europejski Zielony Ład” oraz pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55”. Konsekwencją przyjęcia przez Komisję Europejską w 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu jest wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, których cena od ubiegłego roku drastycznie wzrasta przekładając się na ceny surowców energetycznych, w tym gazu.

Gaz tanieje na Towarowej Giełdzie Energii

Jedyna pozytywna informacja jest także, że zdaniem MAP gaz tanieje na Towarowej Giełdzie Energii. Dlatego spółka PGNiG Obrót Detaliczny 14 stycznia 2022 r., zakomunikowała, że zaczynając od dnia ogłoszenia do końca lutego bieżącego roku obniża o 25% ceny gazu dla odbiorców biznesowych.
Z kolei 8 lutego 2022 r. PGNiG OD wprowadził kolejną 10% obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych. W efekcie w wyniku wprowadzonych przez PGNiG OD obniżek, przedsiębiorcy w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. zapłacą 25% mniej za gaz, a od 1 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. 35% mniej za gaz w stosunku do cennika z I połowy stycznia bieżącego roku.

Jak poinformowało PGNiG OD, obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w zmienionym cenniku. Skorzystanie z obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawcę w rozliczeniach z odbiorcami, bez konieczności zmiany umowy. Dodatkowo Spółka zapowiedziała, że analizuje otoczenie rynkowe i dalsze działania będzie podejmować adekwatnie do zmieniającej się sytuacji.

wk
fot. EnvatoElements

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)