Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Rynek mleka>

Stabilizacja na unijnym rynku mleka

Obrazek
Komisja Europejska przygotowała krótkoterminową prognozę dla europejskiego rynku mleka. Mimo dużego zawirowania gospodarczego w kwietniu, powoli wychodzimy na prostą.  
Dorota Kolasińska27 lipca 2020, 10:49
Komisja Europejska podkreśla, że na rynek mleczarski duży wpływ miała pandemia koronawirusa, a przede wszystkim widać to w kwietniu, jednak nadal w całej UE szacuje się wzrost produkcji mleka o 0,7%, co wynika głównie z rosnącej wydajności stad (jednak zmniejsza się ich liczebność). Oczekuje się, że niebawem zacznie przyspieszać ubój krów, ze względu na lepsze ceny wołowiny. 

Wiosną deszcz uratował rolników, którzy zdążyli uzupełnić bazę paszową (sianokiszonka i siano). Niższe ceny pasz spowodowały zwiększenie jej wykorzystania. Przyczyniło się to do wzrostu ogólnej produkcji mleka o 2,3% w okresie od stycznia do kwietnia. Dobre plony traw (+1,3%) z pastwisk i łąk oraz zwiększone wykorzystanie mieszanek paszowych może zrekompensować spadek stada bydła mlecznego (prognoza - 0,6%). Komisja podejrzewa, że w tym roku korzystna pogoda utrzyma się dla południowej i zachodniej Europy, dzięki czemu paszy będzie dużo, w innych rejonach UE może być nieco gorzej. 

Wzrost dostaw mleka zaobserwowano przede wszystkim we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Niderlandach. Dalszy wzrost produkcji prognozowany jest w Polsce, Danii i Irlandii. Na koniec 2020 r. produkcja mleka w UE  wyniesie 144 mln. ton. KE szacuje, że mimo, że w II kwartale zanotowano wzrost produkcji (+0,3 %), to w III i IV kwartale (w obu przypadkach -0,2%) produkcja mleka spadnie. 

Ceny mleka w proszku i masła


Spadek cen OMP w UE, który przyspieszył wraz z wybuchem epidemii COVID-19 w UE w marcu, w kwietniu został odwrócony. Na początku czerwca cena OMP wyniosła blisko 2200 EUR/t (+6 % w porównaniu z tym samym tygodniem w 2019 r.), czyli 28% powyżej ceny interwencyjnej. Dzięki takim cenom UE pozostaje konkurencyjna na rynku światowym.

Cena masła w UE największy spadek odnotowała w maju, jednak od tego czasu systematycznie rosła, a na początku czerwca osiągnęła prawie 3100 EUR/t (23% poniżej poziomu z ubiegłego roku) i pozostała znacznie powyżej ceny interwencyjnej. W chwili obecnej UE jest najbardziej konkurencyjnym podmiotem na rynku, a różnica w cenie wynosi ponad 300 USD/t z Oceanią i 700 USD/t z USA.

Pomimo osłabienia popytu w gastronomii, ceny sera były stabilne i wynosiły około 300 EUR/tonę. W maju cena WMP w UE również odbiła się w górę, osiągając na początku czerwca blisko 2700 EUR/t. Cena ta jest bardzo konkurencyjna na rynku światowym i jest bardzo zbliżona do ceny w Oceanii.

Ser nadal zapewnia najlepsze zyski


W kwietniu zanotowano spadek cen surowego mleka w UE (33 EUR/100 kg, -3%/2019), o 5% w porównaniu do poprzednich miesięcy 2020 r., poziom cen był poniżej średniej z ostatnich lat (-0,3%). Mimo, że cena masła w UE spadła, produkcja sera, masła i serwatki w dalszym ciągu zapewniała najlepsze marże brutto dla wyprodukowanego mleka surowego (+37%), a następnie OMP i śmietany (27%), oraz OMP i masła (13%).

Spadek cen OMP i masła w UE znacznie zmniejszył marżę brutto. Zmniejszenie wykorzystania sera w sektorze HORECA, może w efekcie końcowym zmniejszyć ogólne spożycie sera w 2020 r. o około 0,4%. Eksport, może jednak wzrosnąć (2%), gdyż w tym roku zwiększono wysyłki do Japonii i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie na koniec 2020 r. konsumpcja unijna będzie na niższym poziomie, a zapasy mogą wzrosnąć do 30 tys. ton. 

Straty w sprzedaży usług gastronomicznych mogą mieć również negatywny wpływ na spożycie świeżych przetworów mlecznych w UE, jednak eksport FDP może wzrosnąć (+5%), głównie ze względu na ożywienie gospodarcze w Chinach i pozytywny wizerunek UE.

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)