Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Rynek świń>

Co dalej z rynkiem trzody chlewnej?

Obrazek

– Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest niepokojąca z uwagi na niskie ceny skupu oferowane rolnikom przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego – mówił podczas wczorajszego spotkania z wiceministrem Jackiem Boguckim senator Jerzy Chróścikowski z rolniczej "Solidarności".

Bartłomiej Czekała25 listopada 2015, 12:13

Do spotkania doszło w siedzibie resortu rolnictwa z inicjatywy NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, zaniepokojonej bardzo trudną sytuacją na rynku trzody świń. W rozmowach, oprócz związkowców i pracowników ministerstwa, brał udział także Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk.

Członkowie związku i zarazem producenci trzody chlewnej skarżyli się nie tylko na brak opłacalności produkcji, ale także na niekorzystną dla nich politykę cenową stosowaną przez zakłady przetwórcze, brak kontraktacji produkcji, płacenie wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższą jakość sprowadzanego surowca. Związkowcy zwracali uwagę, że wśród odbiorców z państw trzecich polska wieprzowina cieszy się bardzo dobrą opinią ze względu na jej walory smakowe i jakościowe, a tymczasem ceny dla nich spadają, co w połączeniu ze spadkiem pogłowia świń w Polsce wydaje się być bardzo niepokojące.

Minister Jacek Bogucki poinformował, że w resorcie podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnienia zgłaszanych postulatów. Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało skierowane pismo o zbadanie zarzutów mówiących o tym, że zakłady przetwórcze więcej płacą za sprowadzany do produkcji surowiec z zagranicy niż oferują polskim producentom. Chodzi również o zbadanie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa. Ponadto odpowiednie służby inspekcyjne mają zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.

W odniesieniu do działań podejmowanych na unijnym forum, sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował uczestników spotkania o piśmie skierowanym do unijnego komisarza Phila Hogana. W korespondencji podnoszona jest kwestia stabilizacji na rynku wieprzowiny, która w opinii strony polskiej powinna iść w kierunku dopłat do eksportu na rynki trzecie. Zwracana jest też uwaga, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu również powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego.
W trakcie rozmów uzgodniono także, że przyszłym tygodniu odbędzie się wspólne spotkanie producentów i przetwórców, aby wypracować wzajemnie korzystne rozwiązania służące stabilizacji na rynku wieprzowiny.

oprac. bcz na podstawie MRiRW
Fot. MRiRWPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)