Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Raport USDA: Szacunki zbiorów zbóż i oleistych na ten rok

Obrazek

Wczorajszy raport światowego popytu i podaży USDA przyniósł kolejne informacje istotne dla europejskiego rynku zbóż i rzepaku na sezon 2019/20.

12 czerwca 2019, 16:55

Pszenica


W pszenicy w Stanach Zjednoczonych  na najbliższy sezon prognozowana jest niższa podaż wspierana niższymi zapasami początkowymi i częściowo pokryta wyższą produkcją. Projektowany jest eksport  na niezmiennym poziomie ale zwiększone zużycie pszenicy na paszę, ze względu na słabszą podaż konkurencyjnej kukurydzy.

Na świecie w sezonie 2019/20 podwyższone są szacunki podaży, pod wpływem rosnących zapasów początkowych i wzrostu o 3,3 mln ton światowej produkcji. Największe wzrosty zbiorów szacuje się w Indiach o 1,2 mln ton, jak komunikują rządowe dane tego kraju oraz w Rosji i na Ukrainie po 1 mln ton w każdym z tych krajów.

Właśnie od dwóch naszych wschodnich sąsiadów rośnie eksport pszenicy. Rosja wyeksportuje 37 mln ton, a Ukraina rekordowe 19,5 mln ton. Niestety konkurencyjność pszenicy z basenu Morza Czarnego spowoduje zmniejszenie eksportu z UE. Zwiększy się jednak zużycie pszenicy na świecie o 3,6 mln ton. Wzrośnie konsumpcja zarówno na cele spożywcze jak i paszowe. Biorąc pod uwagę wszystkie te dane zapasy końcowe pszenicy wzrosną o 1,3 mln ton i pozostaną na bardzo wysokim poziomie 294,3 mln t.

Kukurydza

Rynek kukurydzy w USA jest pod wpływem zwiększonych zapasów początkowych i importu. Na bilans kukurydzy największy wpływ mają informacje zdecydowanie niższych zbiorów. Prognozy produkcji zmniejszone o 38 mln ton są najniższe od 2015/2016. Bezprecedensowe opóźnienie siewu powoduje tak silną redukcję prognozy zbiorów, że jeśli ten scenariusz się spełni, to będziemy mieli do czynienia z najniższym poziomem zapasów końcowych kukurydzy od sezonu 2013/14.

USDA szacuje, że spowoduje to wzrost cen kukurydzy o kilkanaście procent.
Na świecie obserwujemy mniejszą produkcję tego ziarna, bardziej intensywny handel i niższe zapasy. Większe zbiory kukurydzy, ze względu na większe zasiewy i zachęcający wzrost poziomów cenowych są prognozowane w Argentynie i Rosji. Niższa, poza USA ma być także produkcja w Kanadzie, stąd zapasy końcowe na świecie będą niższe od oczekiwanych.

Oleiste/Soja

Amerykańskie dane są pod wpływem wyższych zapasów początkowych jak i końcowych. Mniejszy od oczekiwanego był poziom eksportu w maju. W dalszym ciągu zmniejszane są prognozy importu przez Chiny (cła i ASF). Pomimo powolnych siewów prognozy produkcji pozostają bez istotnych zmian. W USA redukowane jest zużycie oleju sojowego na biopaliwa, ale na wyższym poziomie prognozuje się handel śrutą sojową stąd rośnie przerób i zapasy oleju.

Na całym świecie prognozy produkcji soi są tylko niewiele niższe, na poziomie 355,4 mln ton spowodowane niższymi zbiorami na Ukrainie i w Zambii. Początkowe niższe zapasy soi w Argentynie i Chinach są pokrywane wyższymi zapasami w USA. Bilans jest więc neutralny i pozostaje na wysokim poziomie.

Jakie są wnioski dla nas?

Wyjątkowo wysycony rynek pszenicą, duży eksport naszych wschodnich sąsiadów i wysokie prognozy zbiorów, także w Polsce powodują, że w żniwa i kolejnych miesiącach trudno liczyć na wzrost cen. Kształtuje się raczej tendencja spadkowa z okresowymi trudnościami ze sprzedażą. Wsparciem dla rynku pszenicy mogą być jedynie rosnące ceny wieprzowiny i rozwój chowu przemysłowego i przyzagrodowego.

Kukurydza obecnie pozostaje najtańszym surowcem paszowym, ukraińska podaż jest obecnie niewielka w realnym handlu. Pojawia się większe zainteresowanie przetwórców krajową kukurydzą, co jeszcze do żniw zbożowych pozostawia pole do lekkiego wzrostu cen tego ziarna.

Tym samym może rozpocząć się chwilowa rywalizacja o surowiec ze strony przetwórców spirytusowych. Rzepak w Europie jest pod wpływem notowań Matif, a na te wywierają wpływ notowania soi na giełdzie w Chicago. Komfortowy bilans soi i niski poziom cen nie pozwalają cenom rzepaku, pomimo oczywistych niedoborów w krajach UE, poszybować w górę. Wzrost cen może także być hamowany przez nadmierną ilość oleju sojowego na rynkach światowych oraz upały, które przyspieszają żniwa.

ju


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)