Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Azot czas wysiać

Obrazek

Warunki atmosferyczne sprzyjają wegetacji roślin, zatem będą one potrzebowały składników do wzrostu. Rzepak wykorzystywał intensywnie azot zawarty w glebie. W przypadku spóźnienia pierwszej dawki zacznie głodować.

4 marca 2014, 10:38

Inaczej niż w przypadku zbóż dobrze rozkrzewionych rzepaki będą szybciej potrzebowały azotu. Wegetacja praktycznie nie stanęła tej zimy, jedynie przyhamowała. Rośliny zatem bez większych przeszkód mogły pobierać składniki z gleby. Teraz więc będą potrzebowały azotu do szybkiego rozwoju.
Podczas ustalania wielkości pierwszej dawki należy wziąć pod uwagę azot z przedplonu (resztek pożniwnych), tzw. mobilny oraz azot mineralny. Należy też szacunkowo określić, ile azotu rzepak pobrał już jesienią na podstawie fazy rozwoju oraz obsady. Dla przykładu rzepak z 10 liśćmi, szyjką korzeniową o grubości 10 mm i w obsadzie 60 roślin/m2 mógł pobrać nawet 100 kg/ha N. Ten sam rzepak w obsadzie 40 roślin/m2 pobierze około 80 kg/ha N. Na wielkość nawożenia ma także wpływ plon, jaki chcemy z plantacji uzyskać. Jeśli będzie to 4,5 t/ha, to całkowite zapotrzebowanie na azot na takim stanowisku wyniesie nawet 310 kg/ha N. Od tej wartości należy odjąć azot, który został już pobrany przez rośliny. Można przyjąć, że rzepak z 10 liśćmi pobrał 50 kg/ha N, następnie odejmujemy N znajdujący się w strefie korzeniowej – 50 kg/ha N (zależy to także od stanowiska) oraz azot mobilny, który nie został uruchomiony z resztek pożniwnych – 60 kg/ha, co zależy od przedplonu. Po zsumowaniu otrzymujemy, że całkowita dawka azotu wiosennego powinna w tym przykładzie wynieść 150 kg/ha. Ponieważ plantacje rzepaku są w większości dobrze rozwinięte nie będzie wymagana wysoka dawka startowa. Pierwszą część tej dawki można podać w formie amonowej w ilości 50 kg/ha. Większą część natomiast należałoby podać w fazie strzelania w pęd. Rzepak najwyżej plonuje, jeśli cały azot pobierze do fazy zielonego pąka. Wtedy jest on w pełni wykorzystany do budowania plonu.
Więcej informacji na temat pierwszej dawki azotu w rzepaku w marcowym numerze „top agrar Polska” od strony 94.
jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)