Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Copa Cogeca: Należy pilnować importu biodiesla z Argentyny

Obrazek

Copa Cogeca optymistycznie spogląda na rynek zbóż. Według obecnych szacunków areał upraw roślin zbożowych wynosi około 55 mln hektarów przy niewielkim spadku produkcji o 2%. Pełne nadziei prognozy pojawiły się w minionym tygodniu pomimo nadmiernych zdolności produkcyjnych na rynkach światowych i niskich dochodów. Więcej powodów do obaw niż producenci zbóż mają jednak producenci roślin oleistych ze względu na coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe, niskie dochody i rosnące koszty produkcji.

11 lutego 2018, 16:47
– W porównaniu z rokiem poprzednim spodziewamy się zmniejszenia powierzchni uprawy zbóż o 1,4%, co spowoduje również ograniczenie produkcji o 2% - powiedział przewodniczący grupy roboczej ds. zbóż Max Schulman po spotkaniu w Brukseli.

Ostatecznie wyniki mogą się znacznie pogorszyć w obliczu niemożliwego do oszacowania ryzyka. Rolnicy Europejscy są nastawieni na ekstremalne zjawiska pogodowe w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w Europie w ubiegłym sezonie, a mianowicie ekstremalne susze w Portugalii i Hiszpanii oraz powodzie w północnej Europie.

Szósty rok z rzędu rolnicy są konfrontowani z niskimi dochodami, rosnącymi kosztami produkcji i niskimi wpływami ze sprzedaży produktów. Schulman domaga się zredukowania kosztów, które w największym stopniu wpływają na ceny oraz dotyczą zniesienia ceł na importowane nawozy.

Wiceprezydent Mike Hambly ocenił sytuację na rynku roślin oleistych jako stabilną. Na najbliższy sezon w całej UE-28 Hambly szacuje, że 11,78 mln hektarów będzie obsianych roślinami oleistymi. To oznacza lekki spadek o około 0,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Hambly jest zaniepokojony utrzymującymi się niskimi cenami wynikającymi z dużych zapasów oraz wysokiego poziomu uprawy oleistych na świecie. Domaga się od Komisji Europejskiej, żeby otworzyła oczy na import biodiesla z Argentyny i wprowadziła niezwłocznie opłaty wyrównawcze na tego typu import z Argentyny.

Copa Cogeca ocenia sytuację roślin białkowych jako stabilną. Powierzchnia 1,1 mln hektarów obsiana roślinami białkowymi oznacza, że w roku 2018 będzie ich o 0,4% mniej niż w roku ubiegłym. Spadek ten wynika także z wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na powierzchni zazielenionej w ramach greeningu.

– My doceniamy zapowiedź Komisji Europejskiej, że w tym roku zostanie przedstawiony raport strategiczny na temat uprawy roślin białkowych w Europie - potwierdził Hambly. Jednocześnie wiceprezydent Copy Cogeca podkreślił zalety uprawy roślin białkowych pod kątem redukcji gazów cieplarnianych, a także wzrostu biodywersyfikacji i jakości gleby.

Thomas A. Friedrich (Bruksela/Strasbourg)

Fot. Łuczak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)