Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Jak chronić i skracać rzepak tej wiosny?

Obrazek

W tym roku mimo suchej i bardzo ciepłej jesieni widać zróżnicowane plantacje, choć w większości przeważają dobrze rozwinięte. Pojawia się zatem pytanie, jak chronić i prowadzić na wiosnę łan, aby nie wyległ?

dr Maria Walerowska26 lutego 2019, 13:00

Jesienią większość  producentów rzepaku wykonała zabieg z użyciem fungicydów, pomimo że presja ze strony sprawców suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i szarej pleśni nie była wysoka. Jeżeli panowały dogodne warunki do wzrostu jesienią, rzepak wykształcił duże rozety (nawet 14 liści) i na stanowiskach z lepszą glebą był bujny. Ten intensywny wzrost zmuszał producentów rzepaku do stosowania fungicydów zawierających s.cz. o właściwościach regulujących pokrój roślin.

Odmiany rzepaku o długich łodygach, siane wcześniej, ale i te, które wysiewano w zalecanych terminach agrotechnicznych będą wymagały fungicydów i s.cz., które wpływają na przyhamowanie ich wzrostu. Celem tego jest nie tylko odpowiedni pokrój rośliny, z odpowiednią liczbą rozgałęzień, ograniczenie wzrostu, ale także przeciwdziałanie wyleganiu w okresie dojrzewania. Odnosi się to też do pozostałych odmian z wykluczeniem odmian półkarłowych i karłowych, których wysokość determinowana jest przez geny.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich regulatorów rośliny lepiej wykorzystują światło do budowania plonu. Cechą odmianową jest zdolność regulacji ich wysokości o określoną wielkość. Są odmiany, które można skrócić o 15–20 cm, ale są też takie, które można skrócić tylko o 5–10 cm przy stosowaniu tego samego środka chemicznego.

Dominacja triazoli

Substancjami czynnymi, które charakteryzują się tą cechą są triazole, np. tebukonazol, metkonazol. Niektóre środki zawierają oprócz substancji fungicydowej także typowe s.cz. jako regulatory wzrostu (np. chlorek mepikwatu). Dominującą substancją wchodzącą w skład fungicydów jest tebukonazol, ale jest to także protiokonazol, metkonazol i inne s.cz. z grupy chemicznej triazoli, jak np. difenokonazol czy paklobutrazol.

Wydaje się, że w fazie wydłużania pędu głównego czasie jest też miejsce na zastosowanie tiofanatu metylu, prochlorazu i innych substancji czynnych. Ze względu na dominację tebukonazolu wybór nie jest łatwy, aby zastosować fungicyd i jednocześnie realizować strategię antyodpornściową. 

Szczegółowe zalecenia wraz z wykazem fungicydów zawierających bądź też nie s.cz. czynne o charakterze regulatorów wzrostu, a także terminy i dawki znajdziecie w najbliższym numerze top agrar Polska (3/2019) od str. 136.Fot. agrarfotoPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)