Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Pola klasy S w Rogóźnie

Obrazek

Odmiany rzepaku, kukurydzy, pszenicy, jęczmienia i buraków cukrowych oraz rozwiązania z zakresu herbicydów, fungicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu – to wszystko pokazała Syngenta na zorganizowanych w Rogóźnie w woj. kujawsko-pomorskim Polach Klasy S.

Jacek Daleszyński14 czerwca 2015, 21:35

Na początek zaprezentowano odmiany rzepaku i omówiono technologię ich uprawy. Ciekawostką było zastosowanie na poletkach bezpośrednio po siewie preparatu Colzor Trio 405 EC 3 l/ha wraz z r.s.m. w dawce  60 l/ha dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem się chlomazonu w profilu glebowym. Ma to uchronić rośliny przed przebarwianiem się w wyniku działania substancji czynnej herbicydu. Nowości odmianowe to przede wszystkim Alistorm – kiło odporny następca odmiany SY Alister. Wszystkie odmiany kiło odporne będą tworzyły jedną markę pod nazwą Bracera. Pokazano też odmianę Medal, która dostępna będzie na rynku już od najbliższego sezonu oraz odmianę Florida, która toleruje nieco opóźnione terminu siewu dzięki szybkiemu rozwojowi jesiennemu. Odmiana Stilo to nowość znajdująca się jeszcze a badaniach. W sprzedaży dostępna będzie w następnych sezonach.
Ciekawostką była prezentacja specjalnych, zamkniętych profili, w których przedstawiono działanie zaprawy Vibrance Gold w różnych kombinacjach na zbożach, kukurydzy oraz soi. Pierwsza kombinacja to nasiona niezaprawione i sterylna gleba, druga to nasiona niezaprawione i gleba zainfekowana ryzoktoniozą oraz nasiona zaprawione i zainfekowana gleba. Na przekroju gleby można było zaobserwować różnice we wzroście korzeni i części nadziemnych w różnych kombinacjach.


Kolejne poletka przedstawiały kombinacje herbicydowe jesienne i wiosenne do zwalczania miotły zbożowej. Jesienią na poletkach zastosowano m.in. Boxer 800 EC oraz popularne mieszaniny, np. metrybuzyna i flufenacet, pendimetalina i izoproturon oraz diflufenikan i flufenacet. Wiosenne kombinacje to m.in. Axial 50 EC, jodosulfuron i mezosulfuron, jodosulfuron i 2,4-D, fenoksaprop oraz sulfosulfuron. W przypadku sulfonylomoczników obserwowano ograniczone działanie w przypadku form odpornych miotły.


Poletka z fungicydami w pszenicy to 12 kombinacji złożonych z preparatów Syngenty oraz produktów konkurencyjnych. Poletka w dniu imprezy były porażone septoriozą na poziomie 6-7%. Zdecydowanie więcej było chorób podstawy źdźbła, wśród których dominowała łamliwość podstawy źdźbła, której porażenie oceniano na 30%. Przedstawiciele Syngenty przekonywali o konieczności wykonywania zabiegu T1 pod kątem podstawy źdźbła.


Osobny blok poletek zarezerwowano dla odmian pszenicy, które pochodzą od niedawno nabytej przez Syngentę hodowli Lantmännen SW Seed.
Podkreślano m.in. zdrowotność odmiany Toras pod kątem chorób podstawy źdźbła oraz Zeppelin, która wykazuje wysoką odporność na choroby liści. W doświadczeniach Syngenty znajdują się też  mieszańce pszenicy ozimej, które mają się pojawić na rynku w 2018 r.


Poletka z jęczmieniem hybrydowym przedstawiały 4 odmiany z kolekcji Hyvido. Zwrócono uwagę na chorobę wirusową żółtą karłowatość jęczmienia, które zaatakowała jęczmień, ale także pszenicę. Tam, gdzie wykonano jesienne zabiegi insektycydowe porażenie wirusem było zdecydowanie mniejsze. Wśród odmian zaprezentowano pierwszą trójliniową Wootan oraz zapowiedziano, że w badaniach rejestrowych znajdują się kolejne 3odmiany hybrydowe jęczmienia.


Ciekawostką było stanowisko przygotowane przez Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic przedstawiające działanie różnego typu rozpylaczy przy różnych prędkościach roboczych w zabiegu na kłos w pszenicy ozimej. Doświadczenie miało na celu pokazać, jak ciecz jest nakładana na rośliny na 3 poziomach w łanie (kłos, liść podpodflagowy oraz podstawa źdźbła). Użyto w nim rozpylacze standardowe drobnokropliste, eżektorowe grubokropliste oraz eżektorowe grubokropliste dwustrumieniowe. Najbardziej wyrównane pokrycie uzyskano przy rozpylaczach grubokroplistych dwustrumieniowych.

Syngenta zaprezentowała też blok z roślinami kwitnącymi propagowanymi w ramach akcji Operation Pollinator oraz stanowisko, na którym przedstawiono zasady mieszania składników cieczy roboczej.
Impreza odbyła się 10 czerwca 2015 r.
jd, fot. jdPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)