Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Zwalczanie jednoliściennych w rzepaku

Obrazek

Na plantacjach rzepaku występują już chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż. Można już przygotowywać się do ich zwalczania.

9 września 2014, 12:02

Na zdecydowanej większości plantacji rzepaku zastosowano doglebowe zabiegi chwastobójcze. Po upłynięciu paru tygodni od siewu przychodzi czas na walkę z chwastami jednoliściennymi i samosiewami zbóż. Problem z pierwszymi będzie zwłaszcza na tych plantacjach, na których w poprzednich sezonach występowały one w dużym nasileniu (szczególnie nieskutecznie zwalczony perz i miotła zbożowa). Rzepak wysiany po zbożach może się borykać z samosiewami zbóż. Pospieszna, niedokładnie wykonana agrotechnika pożniwna skutkuje nasilonym ich występowaniem. Można sobie jednak z nimi stosunkowo łatwo poradzić, stosując popularne graminicydy w niższych z zalecanych dawek. Będą to np. Agil 100 EC, Aria 100 EC (propachizafop), dawka 0,5 l/ha. Pozostałe jednoliścienne, np. chwastnica, owies głuchy wymagają minimalnej dawki 0,6 l/ha. Perz zwalczy się dawką przynajmniej 1,2 l/ha, kiedy ma przynajmniej 12 cm wysokości. W pozostałych przypadkach rzepak musi mieć 1 parę liści właściwych. Preparat Targa Super 05 EC (chizalofop-P etylu) do zwalczania samosiewów zbóż stosuje się w dawce 0,75 l/ha, perz natomiast w dawce 2 l/ha.
Preparat Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu - 150 g) stosuje się, kiedy rzepak ma również przynajmniej 1 parę liści właściwych w dawce 0,5 l/ha (samosiewy zbóż) do 1,5–2 l/ha w przypadku perzu. Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) na jednoliścienne jednoroczne stosuje się w dawce 1–1,5 l/ha, a na perz w dawce 3 l/ha.
Do zwalczania uciążliwej miotły zbożowej można także użyć preparatu Kerb 50 WP (oraz generyków, np. Golden Pyzamid 50 WP, Pilar-Propyzamid 50 WP) w dawce 1–1,5 kg/ha w fazie 4–6 liści rzepaku. Substancja aktywna w nim zawarta – propyzamid – rozkłada się pod wpływem światła, więc im później zastosowany, tym jego działanie jest skuteczniejsze.
jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)