Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Krajowe białko na paszę

Obrazek

Od 2006 r. dyskutuje się intensywnie o możliwości wyeliminowania importowanej, poekstrakcyjnej śruty sojowej jako głównego źródła białka paszowego i zastąpienia jej surowcami krajowymi.

Janusz Biernacki27 lutego 2021, 11:11
W dyskusji nt. zwiększenia udziału w paszach krajowego białka należy uwzględnić kilka elementów, są to:
  • wartość odżywczą i potencjał antyżywieniowy surowców białkowych,
  • wskaźniki i opłacalność chowu zwierząt żywionych różnymi surowcami,
  • wskaźniki ekonomiczne krajowej produkcji roślinnej,
  • rynkowy potencjał surowców alternatywnych dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS).
Zamienniki białka
Za główne krajowe źródła białka paszowego, mogące stanowić alternatywę dla PŚS, uchodzą produkty rzepakowe oraz nasiona roślin bobowatych. Marginalizacja pozostałych surowców, tj. mleka w proszku, mączki rybnej, czy drożdży wynika z ich wysokiej ceny lub ograniczeń stosowania ze względu na niekorzystne efekty uboczne. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa i makuch rzepakowy cieszą się rosnącą popularnością, ale są wciąż niejednoznacznie oceniane przez hodowców zwierząt i budzą obawy, dotyczące bardziej intensywnego zastosowania paszowego. Wynikają one m.in. z historycznych, ale współcześnie bezzasadnych opinii nt. zawartości substancji antyżywieniowych. Polskie odmiany rzepaku charakteryzują się obecnie najniższą w świecie i wciąż malejącą zawartością glukozynolanów i kwasu erukowego. Pozwala to na wzrost ich wykorzystania w paszach, bez negatywnego wpływu na wskaźniki produkcyjne zwierząt. Uwzględniając areał upraw i skalę przetwórstwa rzepaku, jest to roślina o najwyższym potencjale zastosowania paszowego, która jako jedyna z uprawianych w Polsce stanowi realną alternatywę dla ograniczenia importu PŚS.

Rośliny bobowate i lnianka
W grupie roślin bobowatych za najważniejsze pod względem paszowym uważa się łubiny, groch i bobik. Badania potwierdzają pozytywny wpływ na wskaźniki produkcji zwierzęcej łubinu żółtego i wąskolistnego oraz grochu. Nasiona tych roślin, zwłaszcza komponowane w odpowiednich proporcjach z poekstrakcyjną śrutą rzepakową, zapewniają wartość biologiczną białka paszowego, umożliwiającą całkowitą rezygnację z PŚS.
W ostatnich latach w Polsce coraz więcej uwagi zwraca się na lniankę, jako uprawę w wysokim stopniu dostosowaną do krajowych warunków glebowo-klimatycznych, która może stanowić także komponent krajowego źródła białka paszowego. Makuch z lnianki charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną białka i energetycznością, poprawiającą opłacalność jego zastosowania w żywieniu zwierząt…Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)