Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Modyfikacja agrotechniki roślin bobowatych

Obrazek

W latach 2016–2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach rządowego programu „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” prowadził badania nad zwiększeniem wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych.

Janusz Biernacki28 lutego 2021, 08:45
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z wytypowanymi uczelniami, hodowlami i zakładami terenowymi wykonał ok. 70 doświadczeń polowych oraz setki analiz laboratoryjnych. W badaniach dotyczących ilości N pobranego z resztek pożniwnych bez dodatkowego nawożenia azotem, najlepsze stanowisko dla rośliny następczej dały łubin biały i soja. Wyniki potwierdziły, że rośliny strączkowe mają pozytywny wpływ na uprawę kolejnych roślin, np. plon ziarna pszenicy ozimej w drugim roku po strączkowych był najwyższy po soi, a mniejszy po bobiku.

Uproszczenia w uprawie
Naukowcy UPP analizowali także wpływ krótko- i długotrwałych uproszczeń uprawowych na rozwój roślin. Nie wykazano niekorzystnego wpływu krótkotrwałych uproszczeń w uprawie soi, łubinu białego i grochu. Stwierdzono natomiast pozytywne efekty uprawy pszenżyta ozimego i kukurydzy w 1. i 2. roku po łubinie białym w płodozmianie z 75-proc. udziałem zbóż w wieloletnich uproszczeniach uprawowych. Uprawa uproszczona oraz siew pasowy mogą być natomiast z powodzeniem stosowane w uprawach bobiku, łubinu białego i wąskolistnego oraz soi, nie obniżając ich plonowania. Z kolei siew pasowy można uznać za łagodzący skutki suszy podczas wegetacji roślin strączkowych.
Wyniki badań wskazują ponadto na znaczne zróżnicowanie plonów nasion oraz białka grochu siewnego, bobiku, łubinu białego i soi w zależności od gęstości siewu i rejonu uprawy. Wynika z tego potrzeba zweryfikowania dotychczas zalecanych przez hodowców ilości wysiewu tych gatunków. Skutki postępujących zmian klimatu, w tym wydłużona wegetacja, wzrost sumy temperatury, czy inny rozkład opadów rzutują na rozwój roślin, co wymaga uwzględnienia w nowych metodykach…

Pozostałe tematy badań oraz wyniki z doświadczeń terenowych przedstawiamy w artykule opublikowanym w nowym wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str. 132–133.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)