Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Po strączkowych mniejsze dawki azotu

Obrazek

Azot w dużym stopniu wpływa na wielkość plonu, jednak nie jest tanim składnikiem pokarmowym. Aby ograniczyć wydatki na tę grupę nawozów, do płodozmianu warto wprowadzić rośliny strączkowe.

Janusz Biernacki18 lutego 2018, 08:15
Po deszczowej jesieni i opadach zimowych gleby są wypłukane z rezerw składników pokarmowych zwłaszcza łatwo wymywanego azotu. Także oziminy w tych dość korzystnych warunkach dla długiej jesiennej wegetacji pobrały składnik w maksymalnym zakresie, m.in. do rozwoju liści i korzeni. Wiosną, planując nawożenie pól, należy więc uwzględnić potrzeby nawozowe roślin związane z regeneracją ubytków masy wegetatywnej po zimie oraz wymogami pokarmowymi nowych zasiewów na starcie wegetacji. Jeżeli we wcześniejszym zmianowaniu pola znalazły się rośliny strączkowe czy to w międzyplonie, czy jako główna roślina uprawna – wydatki na nawozy azotowe można będzie ograniczyć, z korzyścią dla opłacalności uprawy następczej. Dodatkowym walorem użytkowania tej grupy roślin jest poprawa właściwości biologicznych i strukturalnych gleb, co także pośrednio wpływa pozytywnie na stopień wykorzystania azotu z nawozów mineralnych.

W kalkulacjach opłacalności nie uwzględnia się w pełni korzystnego dla roślin następczych wpływu uprawy strączkowych na plony i pozostawione stanowisko. Zestaw korzyści obejmuje, m.in.
  • potencjalny wzrost plonu ziarna zbóż – o 0,5–1 t/ha,
  • możliwość zmniejszenia dawki azotu pod roślinę następczą o 20–25%,
  • możliwość zmniejszenia kosztów pestycydów pod rośliny następcze o 20–25%, co wynika z przerwania następstwa roślin zbożowych po sobie oraz możliwości zwalczania chwastów i patogenów innymi grupami substancji czynnych,
  • możliwość zmniejszenia kosztów uprawy gleby pod roślinę następczą o 25–30%.

Jakie oszczędności można uzyskać w dawkach azotu w następczych uprawach po uprawie roślin strączkowych dowiesz się z artykułu w wydaniu 3/2018 „top agrar Polska” na str. 134–138.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)