Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Promocja krajowych strączkowych

Obrazek

Potrzeba uniezależnienia się od importu białka paszowego była przyczynkiem do utworzenia w 2011 r. programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka krajowego, ich produkcji, systemu, obrotu i wykorzystania w paszach” na lata 2011–2015. W ramach tego programu 10 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie w Opalenicy.

13 grudnia 2013, 13:10

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne. Pierwszy mówił o ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju produkcji, rynku i obrotu oraz o opłacalności uprawy roślin strączkowych na cele paszowe. Profesor Michał Jerzak mówił m.in. o ulepszaniu krajowego obrotu rodzimymi roślinami strączkowymi. Przedstawiono również kondycję polskiego przemysłu paszowego jako czynnika rozwoju rynku roślin strączkowych. Białko z polskich strączkowych zaspokaja potrzeby krajowe w 20%. Wzrost do poziomu 50% oznacza zwiększenie areału uprawy tych roślin do 400–450 tys. ha kosztem innych. Taka ilość strączkowych pozwalałaby na wyżywienie wszystkich świń w kraju (11,2 mln sztuk). Rozwój rynku rodzimego białka jest szansą przede wszystkim dla małych producentów pasz.

 

Drugi blok tematyczny dotyczył agrotechniki strączkowych i żywienia zwierząt. Profesor Jerzy Szukała przedstawił wstępne wyniki badań w zakresie systemów uprawy strączkowych. Wynika z nich, że dla tej grupy roślin najlepsze są technologie z wykorzystaniem pługa oraz uprawa uproszczona. Natomiast źle rokuje całkowita rezygnacja z pługa lub wzruszania gleby.

 

Profesor Andrzej Rutkowski omówił zalety stosowania białka niemodyfikowanego genetycznie w żywieniu świń i drobiu. Choć przyrosty są na tym samym poziomie w przypadku świń, to wykorzystanie paszy z rodzimych strączkowych jest lepsze i dodatkowo tańsze. jdWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)