Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Soja to dla nich hobby

Obrazek

Soję uprawia się w Polsce od wielu lat. Eksperci mówią o jej wysokim potencjale, a część rolników o… niespełnionych plonach. Są jednak pasjonaci oddani tej roślinie, np. w SDOO Głubczyce.

Janusz Biernacki22 lutego 2022, 13:10
Soja jest cennym gatunkiem, zwłaszcza dla przemysłu paszowego. W uprawie wymaga jedynie startowego nawożenia azotem, co jest szczególnie ważne po ostatnich podwyżkach jego ceny. Jest także wartościowym składnikiem płodozmianu, co często podkreślają jej hodowcy i dystrybutorzy. Ostatni argument staje się jednak niewystarczający, by przekonać część rolników do jej uprawy. Oczekują oni większych i powtarzalnych plonów, które zwrócą im nie tylko nakłady, ale też przyniosą zysk. Obecnie rolnicy mają z czego wybierać, gdyż Krajowy rejestr liczy aktualnie 32 odmiany soi.
Doświadczenia agrotechniczne
Od wielu już lat badania takie prowadzi m.in. SDOO w Głubczycach w woj. opolskim, promując uprawę tego gatunku. Rejon ten jako jeden z pierwszych w kraju, w 2015 r. utworzył dla soi Listę odmian zalecanych do uprawy. Na 2022 r. dla tego województwa tworzą ją odmiany: Abaca, Acardia, Achillea, Albiensis, ES Comandor, ES Governor, Kofu i Tertia.
Już w latach 2010–2012 w doświadczeniach agrotechnicznych na polskich odmianach wykazano brak istotnych różnic w plonowaniu między gęstością siewu 50 i 80 szt. nasion/m2, rozstawą międzyrzędzi 10,7 i 21,4 cm, poziomami nawożenia azotem 20, 40 i 60 kg/ha oraz w kombinacji bez i z użyciem fungicydów. Testowano w tym czasie także szereg herbicydów, ze względu na brak rejestracji w Polsce jakichkolwiek środków do ochrony tego gatunku…
Wyniki i wnioski dla innych typów doświadczeń agrotechnicznych z soją, w tym plonowanie przy różnej obsadzie, dawkach nawożenia, czy potencjał plonotwórczy 40 odmian znajdziesz w artykule nowego wydania 3/2022 top agrar Polska, na str.130–132.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)