Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Udoskonalona szczepionka dla soi

Obrazek

W Europie rośnie uprawa soi niemodyfikowanej genetycznie. Dla lepszego jej plonowania materiał siewny musi być zaszczepiony odpowiednim preparatem. Nowym tego typu produktem na rynku jest LiquidFix. 

Janusz Biernacki30 czerwca 2022, 15:25

Białkowe warsztaty polowe, pierwsza środkowoeuropejska konferencja poświęcona odpowiedniej uprawie soi została zorganizowana pod koniec czerwca b.r. w Głubczycach (woj. opolskie) przez Grupę Agrinova, w skład której wchodzą przedstawiciele z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski. Uczestnikami spotkania były też przedstawiciele Top Farms Głubczyce, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, brytyjskiej firmy Legume Technology oraz SDOO w Głubczycach.

W ostatnich latach w Polsce uprawa soi się odradza. Wiele firm prowadzi dystrybucję jej nasion z różnych grup wczesności, uczelnie i instytucje rolnicze prowadzą badania agrotechniczne i dotyczące przydatności jej nasion, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ocenia w doświadczeniach ponad 60 odmian, a liczne gospodarstwa uprawiają ten gatunek na skalę towarową.

Konieczne zaszczepienie nasion

Aby produkcja polowa zakończyła się sukcesem, jednymi z wymaganych warunków są dobór wczesności odmiany do rejonu uprawy oraz zaszczepienie nasion przed siewem. Do tego celu służy np. preparat LiquiFix Glicyne 120. Jest to nowy płynny produkt, którym zawiera bakterie Bradyrhizobium japonicum i, jak deklaruje producent, można nim zaszczepić nasiona soi nawet przez 120 dni. Płynna formuła umożliwia ich inokulację za pomocą urządzenia do opryskiwania. Szczepionka ma sprzyjać intensywnemu rozwojowi brodawek korzeniowych oraz intensyfikować rozwój systemu korzeniowego (patrz foto I), pozwala też znacząco ograniczyć nawożenie. Jeśli stanowiska są dość zasobne zrezygnować z NPK całkowicie (patrz foto II).


Przestrzegając wymaganych warunków produkt może być przechowywany do 18 miesięcy. Najlepsze efekty zaszczepiania uzyskuje się po łącznym zastosowaniu LiquiFix Glycine 120 z preparatem ColourFix Blue, który zapewnia żywotność bakterii podczas kilkutygodniowego przechowywania zaszczepionych nasion i zabarwia je na niebiesko.

Opakowanie handlowe zawiera 4 x 4 l worki LiquiFix Glycine 120 i 4 l ColourFix Blue. Dawka aplikacyjna preparatu wynosi 4 l preparatu + 1 l pożywki bakteryjnej na tonę nasion, co wystarcza do zasiewu ok. 30–40 ha, w zależności od normy siewu odmiany i lokalnych warunków glebowych. Produkt można stosować na glebach lekkich, średnich, ciężkich oraz lessach.

Zmiana oceny próbek gleby

Jednym z zagadnień, na które zwrócił uwagę dr Ryszard Bandurowski (patrz zdjęcie)jest potrzeba zmiany dotychczasowej oceny analizy próbek gleby na zawartość składników pokarmowych.

– Trzeba zmienić podejście i zalecenia ze starej metody analizy prób glebowych, gdyż prowadzimy obecnie bardzo intensywną agrotechniką, a każda 10-centymetrowa warstwa gleby ma inny skład i strukturę – powiedział ekspert. Bazując na udoskonalonej metodzie Mehlich-3, niezwykle ważna jest nie tyle zawartość, ile proporcja między poszczególnymi składnikami pokarmowymi, zwłaszcza wymiennymi kationami. Między Ca : Mg powinna wynosić 7 : 1, Ca : K – 15 : 1, a Mg : K – 3 : 1.

– Aby zatem doprowadzić do równowagi jonowej i poprawnego funkcjonowania gleby, także jako dostawcy składników mineralnych, powinno się obniżyć dawki fosforu i magnezu o 50 %, potasu o 60%, a analizy wykonywać co roku – zalecał prelegent.

biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)