Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>

Miliony dla KGW: na co Koła mogą wydać dotacje?

Obrazek

Trwa nabór wniosków na dotacja na kół gospodyń wiejskich. W tym roku do rozdysponowania jest rekordowa kwota 70 mln zł. Pierwsze pieniądze są już na kontach kół.

wk13 maja 2022, 14:21

W Sejmie ministerstwo rolnictwa otrzymało pytania dotyczące wsparcia udzielanego w ostatnich latach dla kół gospodyń wiejskich. Z danych MRiRW wynika, że w latach 2018–2021, skierowano tam ponad 134,7 mln zł. Kwota subwencji kształtowała się następująco:

  • 2018 r. 16 311 tys. zł,
  • 2019 r. 29 697 tys. zł,
  • 2020 r. 32 871 tys. zł
  • 2021 r. 55 870 tys. zł.

W tym roku będzie to kwota 70 mln zł.

Od zeszłego roku MRiRW zwiększyło kwotę dofinansowa­nia dla kół gospodyń wiejskich, w zależności od liczeb­ności: 5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł.

– Chciałabym tu podkreślić, że w przytłaczającej większości koła bez problemu rozliczają się z tych środków. Kiedy ustawa wchodziła w życie w 2018 r., niektóre środowiska pod­nosiły, że panie z kół gospodyń wiejskich sobie z tym nie poradzą. Okazało się to zupełną nieprawdą, co zresztą podkreślaliśmy, ponieważ stworzyliśmy jak najprostszy system rozliczania – tłumaczyła posłom wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Trwa nabór 2022 r. 

Resort rolnictwa przypomina także, że nadal trwa nabór wniosków od KGW, który ruszył z początkiem kwietnia. Obecnie kwota już przyznanej pomocy wynosi ponad 32 mln zł, a złożono prawie 7 tys. wniosków. Decyzji, na podsta­wie których przyznano już pomoc, wydano 5866, czyli tyle kół już tę pomoc otrzymało.

– Korzystając z okazji, zachęcam koła, które nie złożyły jeszcze tych wniosków, aby skorzystały z tej pomocy. Oczy­wiście mamy na to jeszcze kilka miesięcy, ale myślę, że te najbliższe miesiące to jest bardzo dobry czas na to, żeby te środki wydatkować – kontynuowała wiceminister A. Gembicka.  

Na co koła mogą wydawać pieniądze z dotacji?

Podstawowym ograniczeniem jest prze­znaczenie ich na realizację celów statutowych KGW. Koła mogą korzystać przy rejestracji z wzorcowego statutu, który udostępnia ARiMR, ale mogą też wprowadzać zmiany, posługiwać się swoim statutem.

Statuty zakładają prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych oraz reprezentacji interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji czy oczywiście rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

– Jeżeli chodzi o konkretne przykłady, na co te środki zostały wydatkowane, to można powiedzieć, że bardzo często te środki są przeznaczane na różnego rodzaju sprzęt wyposażający świetlice, czasami na niewielkie remonty siedzib, z których korzystają koła, także na zakup strojów ludowych, różnego rodzaju artykułów dekoracyjnych, organizację szkoleń, warsztatów dla pań i panów oczywiście, bo panowie też działają w kołach, organizację takich właśnie wydarzeń dla członków kół, organizację festynów, festiwali – podsumowała wiceminister A. Gembicka.

wk
fot. archiwum tapWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)