Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Dodatkowe punkty za jakość

Obrazek

Pytanie: Czy wnioskodawca ubiegający się o pomoc na realizacje inwestycji w obszarze a), b) lub c), a więc dotyczących rozwoju produkcji zwierzęcej otrzyma dodatkowe punkty za uczestnictwo w systemie jakości dotyczącym produkcji roślinnej (np. produkcja integrowana)?

Grzegorz Ignaczewski20 lutego 2016, 20:23

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty. W związku z tym, niezależnie od rodzaju inwestycji, uczestnik jednego z ww. systemów uzyska odpowiednią liczbę punktów.

Odpowiedź przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)