Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Dotacja na nowy ciągnik

Obrazek

Pytanie: Czy z nowego PROW będzie możliwy zakup nowego ciągnika na potrzeby gospodarstwa?

 

Grzegorz Ignaczewski7 marca 2016, 08:30

Odpowiedź: Co do zasady tak. Inwestycje w maszyny w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” będzie polegała jednak pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim kwota pomocy jaką będzie można uzyskać na tego typu inwestycje to maksymalnie 200 tys. zł na gospodarstwo w ciągu całego okresu trwania programu. Zakup maszyn musi jednak wiązać się z restrukturyzacją gospodarstwa, która musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o przynajmniej 10%. W przypadku zakupu samego ciągnika trudno będzie więc ten wzrost osiągnąć, chyba że wiąże się to np. z powiększeniem skali produkcji.

Dodatkowym ograniczeniem jest zapis mówiący, że w przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika). Oznacza to, że jeżeli ze starego PROW sfinansowano zakup ciągnika rolniczego, w nowym programie taki zakup nie może już liczyć na dofinansowanie.

Jeżeli masz pytania odnośnie nowego PROW na lata 2014-2020 napisz do nas na adres prow@topagrar.pl

 Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)