Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Krowa plus i świnia plus – wiemy kiedy ruszy program!

Obrazek

Temat programu "krowa plus, świnia plus" przez ostatnie tygodnie przycichł. Okazuje się, że nie dlatego, że o nim zapomniano, ale trwały nad nim intensywne prace. Sprawdź szczegóły!

wk11 października 2019, 11:00
Od marca 2020 r. rusza nowe działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na program „Dobrostan zwierząt” zostanie przeznaczona kwota 50 mln euro, która pomniejszy budżet wsparcia na tworzenia grup producenckich. Resort rolnictwa liczy, że z nowego działania skorzysta ok. 65 tys. rolników. 

Do konsultacji społecznych została skierowana zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W niej odnajdziemy spełnienie zapowiedzi realizacji programu krowa plus i tucznik plus.

  Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Praktyki te zapewnią zwierzętom możliwość realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze ich samopoczucie i zdrowie. Wdrożenie tego działania stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie warunków utrzymania zwierząt. Działanie to nie było dotychczas w Polsce realizowane – napisano w uzasadnieniu ustawy. 

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. Ma to zrekompensować rolnikom dodatkowe poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia tych praktyk. 

Działanie to stanowi zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe – czytamy w ustawie. 
Propozycja wdrożenia w ramach PROW 2014—2020 działania „Dobrostan zwierząt” została zaakceptowana przez Komitet Monitorujący PROW 2014—2020, a następnie przez Radę Ministrów. Projekt zmiany PROW 2014—2020 w powyższym zakresie został również przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” określone zostaną w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Ustawa wprowadza natomiast zmiany w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Zmiany te umożliwią dodatkowe oznakowanie loch indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który będzie niezbędny przy ubieganiu się o płatności za realizację działania „Dobrostan zwierząt”.
MRiRW planuje przeznaczyć na nowy program kwotę 50 mln euro, która pomniejszy obecnie realizowane już działania „Tworzenie grup i organizacji producenckich”.    
wk


Ważne Tematy