Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Młody rolnik: premia na nowych zasadach

Obrazek

Długo oczekiwane zmiany w programie pomocy dla młodych rolników w końcu nabierają realnego kształtu. Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt zmiany przepisów, korzystny dla potencjalnych beneficjentów.

Grzegorz Ignaczewski26 maja 2018, 23:45
Jak do tej pory w trzech przeprowadzonych naborach wniosków o premie dla młodych rolników do ARiMR wpłynęło 11,8 tys. wniosków, z tego dla 9,5 tys. młodych rolników Agencja przyznała premie. W sumie wydane decyzje opiewają na ok. 30% dostępnego w tym programie budżetu.

Przy takim tempie pieniędzy starczyłoby więc jeszcze na jakieś siedem lat – problem w tym, że trzeba je wydać szybciej. Dotychczas wymagania stawiane kandydatom do premii były dość mocno wygórowane, stąd chętnych nie było zbyt wielu. Teraz jednak ma się to zmienić za sprawą ułatwień w dostępie do pomocy.

Więcej czasu na wniosek


Już nie 18, a 24 miesiące liczone od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej będzie miał młody rolnik na złożenie wniosku o premię. Z przepisów rozporządzenia znika także zapis mówiący o urządzaniu gospodarstwa i zamiast niego mówi się wprost o rozpoczęciu prowadzenia działalności rolniczej.

Z dalszych zapisów wynika, że za owe rozpoczęcie działalności rolniczej rozumiane będzie nabycie (czy to na własność czy też w dzierżawę) użytków rolnych o powierzchni przynajmniej 1 ha (mowa tu oczywiście o hektarze fizycznym a nie przeliczeniowym), pod warunkiem, że przed nabyciem gospodarstwa kandydat do premii ubiegł się o dopłaty bezpośrednie, krajową lub unijną pomoc dla rolników (kredyty preferencyjne, dotacje), zarejestrował zwierzęta gospodarskie, prowadził dział specjalny produkcji rolnej. 

Coś dla spadkobierców


W proponowanych zmianach jest też szczególnie dobra wiadomość dla osób, które objęły gospodarstwa w wyniku spadku. W takim przypadku według obecnych przepisów za datę rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że dziedziczy osoba niepełnoletnia - wówczas za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień uzyskania przez nią pełnoletności, jeżeli jest późniejszy niż jedna z powyższych dat. 

Takie przepisy w praktyce wykluczały z możliwości uzyskania premii wielu młodych rolników, ponieważ nie brały pod uwagę faktu, czy dany spadkobierca faktycznie podjął prowadzenie gospodarstwa, czy tylko był jego posiadaczem lub współposiadaczem na papierze. Teraz przepisy mają dawać możliwość ubiegania się o premię także i w takich przypadkach.
gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)