Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Pomoc tylko dla grup uznanych

Obrazek

Pytanie: Złożyliśmy w ARR wniosek o rejestrację nowej grupy producentów rolnych. Czy możemy w ARiMR złożyć wniosek o pomoc finansową z PROW nie czekając na decyzję o zatwierdzeniu planu biznesowego i rejestracji grupy?

Grzegorz Ignaczewski30 października 2016, 11:17

Odpowiedź: Niestety, zgodnie z przepisami o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" może ubiegać się tylko grupa producentów, która została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego.
Zgodnie z informacjami podanymi przez ARiMR, procedura ubiegania się o pomoc w tym działaniu powinna przebiegać w następującej kolejności:

  1. W pierwszej kolejności grupa jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.
  2. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych (...), do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy.
  3. Od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.
  4. Po uzyskaniu uznania w Agencji Rynku Rolnego, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie trwania naborów wniosków ogłaszanych przez Prezesa ARiMR.
  5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła składać wnioski o płatność do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu realizacji planu biznesowego, rozpoczynającego się od daty uznania grupy przez ARR.
  6. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna, grupa może złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.
  7. Okres wdrażania planu biznesowego, a tym samym, otrzymywania wsparcia wynosi maksymalnie 5 lat.


Źródło: ARiMR



Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)