Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Premia dla młodego rolnika i modernizacja gospodarstw – czy oba wsparcia można łączyć?

Obrazek

Nowe nabory w ramach PROW na lata 2014-2020 już za pasem! W związku z tym do naszej redakcji napływają pytania o możliwości skorzystania z poszczególnych działań nowego PROW. Dziś nasz ekspert Grzegorz Ignaczewski wyjaśnia, czy premię dla młodego rolnika można łączyć ze wsparciem na modernizację gospodarstw rolnych.

Grzegorz Ignaczewski15 lutego 2018, 09:08
Pytanie: Czy w PROW 2014-2020 można łączyć premię dla młodego rolnika z dofinansowaniem z „Modernizacji gospodarstw”? Na jakie inwestycje można wydać otrzymaną premię?

Odpowiedź: Obecnie wysokość premii dla młodego rolnika to 100 tys. zł. Różnica w porównaniu z poprzednimi edycjami tego programu w PROW 2007-2013 polega na tym, że teraz jest ona wypłacana w 2 ratach – 80 tys. zł na starcie (po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy i przejęciu gospodarstwa, ubezpieczeniu się w KRUS itd.), a reszta, czyli 20 tys. zł po realizacji założeń biznesplanu, jednak nie później niż po 3 latach od wypłaty pierwszej raty. Wypłata 2. raty jest obwarowana  między innymi realizacją inwestycji zaplanowanych w biznesplanie.

Tym razem trzeba się rozliczyć z wydatkowania całej kwoty pomocy. Otrzymane pieniądze można będzie przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, a także na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej. Jednak kwota przeznaczona na inwestycje w środki trwałe musi obejmować przynajmniej 70% otrzymanej premii. W przypadku zakupu maszyn, urządzeń czy wyposażenia w grę mogą wchodzić jedynie rzeczy nowe.

Niestety, premii dla młodego rolnika nie można przeznaczyć na wkład własny w działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, co jednak nie wyklucza skorzystania z obu tych rodzajów pomocy - pod warunkiem, że każde z nich będzie dotyczyło innych inwestycji. gi
 


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)