Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Premia dla młodych: jaki kurs daje kwalifikacje rolnicze?

Obrazek

Po ostatniej zapowiedzi resortu rolnictwa i ARiMR, dotyczącej uruchomienia wiosną 2018 roku kolejnego naboru wniosków o przyznanie 100 tys. zł premii dla młodych rolników, pytacie nas o to, jaki kurs trzeba ukończyć, aby uzyskać kwalifikacje rolnicze. Jest to warunek konieczny do otrzymania premii w ramach PROW 2014-2020.

Grzegorz IgnaczewskiBartłomiej Czekała8 lutego 2018, 11:57

W nowym systemie edukacji w szkołach o profilu rolniczym można uzyskać 2 stopnie wykształcenia rolniczego – zawodowe i średnie. Zdobywa się je poprzez ukończenie dwóch typów kursów: R.03 i R.16.
 
Postanowiliśmy jednak zapytać w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o to, czy ukończenie kursu R.03 daje wystarczające kwalifikacje rolnicze do ubiegania się o przyznanie premii dla młodych rolników z PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty odpowiedzi, która uzyskaliśmy z Biura Prasowego ministra Krzysztofa Jurgiela.


„Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ..Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 982, z 2016 r., poz. 345 oraz z 2017 r., poz. 208), warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada np. kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z ust. 3 załącznika do rozporządzenia („Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych"), jednym z zawodów rolniczych nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest zawód rolnik.

Zgodnie z ust. 5 pkt 3 lit. b tiret pierwsze załącznika, dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik może być:

 • świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe wraz ze świadectwem potwierdzającym kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o zdaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wraz ze świadectwem potwierdzającym kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

A zatem, mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przepisy ustawy prawo oświatowe, ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej nie jest wystarczające, aby uzyskać kwalifikacje w zawodzie rolnik.

Natomiast ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego upoważnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie (w tym przypadku w zakresie kwalifikacji R.3), przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3., otrzymane po zdaniu ww. egzaminu, łącznie ze świadectwem ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych wymaganych w ramach ww. „Premii dla młodych rolników".  

oprac. gi, bcz

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)