Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

PROW: Zmiany w restrukturyzacji małych gospodarstw

Obrazek

Jeszcze w marcu br. ma ruszyć kolejny nabór wniosków o premie na restrukturyzację małych gospodarstw. Planowanych jest sporo zmian w tym programie. Warto je poznać.

Grzegorz Ignaczewski9 marca 2018, 07:27
Zanim ruszy nabór, resort rolnictwa szykuje jeszcze zmianę przepisów dotyczących przyznawania tej pomocy. Propozycje mają umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z tej pomocy. A do wzięcia jest 60 tys. złotych premii niewymagającej wkładu własnego. Jakie zatem zmiany szykują się w tym programie?

Krócej na KRUS

Przede wszystkim skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w KRUS. Do tej pory ARiMR wymagała, aby wnioskodawca był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik przez minimum 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i w tym czasie nie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej. Teraz wystarczy, jeżeli będzie ubezpieczony w KRUS przez 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku i nie prowadził innej działalności przez 12 miesięcy. Dodatkowo rozszerzono grono potencjalnych beneficjentów o rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie nie z mocy ustawy, ale na wniosek (np. ci, którzy nie mają 1 ha przeliczeniowego).

Zmiany w punktacji

Nie 10, a 7 punktów będzie wymagane, aby Agencja przyjęła wniosek do rozpatrywania (a w przypadku inwestycji związanych z zaprzestaniem chowu świń na terenach ASF będzie wymagane 8 punktów). Jednak łatwiej wcale nie będzie. Po pierwsze, od tego roku nie będą już przyznawane punkty za kwalifikacje rolnicze (można było za to kryterium zyskać nawet 5 punktów), po drugie  – za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości przysługiwać będzie nie 2, a 1 punkt, a w przypadku rolnictwa ekologicznego nie 4, a 2 punkty. Podobnie w przypadku uprawy roślin wysokobiałkowych – jeżeli rolnik zadeklaruje, że co roku będzie uprawiał ich przynajmniej hektar otrzyma 1 punkt, a dotychczas mógł otrzymać 2 punkty.

Również mniej punktów będzie przyznawanych za udział w szkoleniach czy korzystanie z usług doradczych – za każde z takich działań będzie można otrzymać maks. 0,25 punktu – jednak w sumie nie więcej niż 1 punkt (dotychczas było to dwa razy więcej). Na znaczeniu straciło też przetwórstwo produktów wytwarzanych w gospodarstwie – w poprzednim naborze można było za takie działania otrzymać 3 punkty, w tym roku już tylko 2. Tylko 1 punkt zamiast 2 otrzyma rolnik będący członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producenckiej.

W nowym naborze nie będzie można także otrzymać punktów za sporządzenie planu nawozowego – choć dotychczas przysługiwały za to 2 punkty. Mniej punktów będzie też przysługiwać za kryterium wieku – wnioskodawcy poniżej 40. roku życia otrzymają 1 punkt zamiast dotychczasowych 3.

Nowe kryteria

Lepiej punktowana będzie jednak struktura upraw – jeżeli udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych będzie mniejszy lub równy 66%, rolnik otrzyma 1 punkt (było 0,5 punktu). Więcej punktów będzie można otrzymać też za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa: jeżeli ta wyniesie ponad 12 tys. euro, wniosek otrzyma 2 punkty (był 1), jeśli więcej niż 16 tys. euro – 4 punkty (były 3), a jeśli będzie większa niż 20 tys. euro – 5 punktów (tutaj punktacja bez zmian). Doszły natomiast 2 dodatkowe kryteria punktowe: za zmianę kierunku produkcji będzie można otrzymać 2 punkty, tyle samo otrzymają też wnioskodawcy, którzy są ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS przez przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Pół roku od decyzji

Zmieniają się także przepisy dotyczące samej procedury wypłaty pomocy. Od 2018 roku rolnik, któremu ARiMR przyzna premię na restrukturyzację małego gospodarstwa, będzie miał nie 9, a 6 miesięcy na rozpoczęcie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o wypłatę pierwszej raty pomocy (48 tys. zł). Za rozpoczęcie realizacji biznesplanu uznawane jest:
 • rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją zaplanowaną w biznesplanie,
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia;
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług;
 • prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji;
 • zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych.

Równie dobrze można zakupić jedną z zaplanowanych w biznesplanie maszyn i Agencja również potraktuje to jako rozpoczęcie realizacji bizneplanu.

Będzie więcej chętnych?

Proponowane skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w KRUS ma umożliwić większej grupie rolników sięgnięcie po tę pomoc. Trzeba się zatem spodziewać, że w tym rozdaniu kandydatów do restrukturyzacji małego gospodarstwa będzie więcej.  Na szczęście w budżecie tego działania jest jeszcze ponad 3 mld zł do rozdysponowania, a nabór z 2017 roku wykorzystał jedynie nieco ponad 13% dostępnych środków. W skali kraju  są więc jeszcze pieniądze dla ponad 54 tys. gospodarstw.    gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)