Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Umowa dzierżawy musi być zawarta na 10 lat

Obrazek

Pytanie: Jaka jest wymagana forma umowy dzierżawy w przypadku programu młody rolnik? Czy musi być to umowa sporządzona w formie aktu notarialnego czy dopuszczalna jest także zwykła umowa z data pewną? Jeśli tak to czy musi być ona potwierdzona przez notariusza?

9 października 2017, 11:23

W programie "Ułatwianie startu młodym rolnikom"  z PROW 2007-2013, aby grunty użytkowane na podstawie umowy dzierżawy zawartej z osobą prywatną mogły zostać zakwalifikowane do wymaganej powierzchni gospodarstwa, taka umowa musi być zawarta na okres przynajmniej 10 lat w formie aktu notarialnego albo z datą pewną. Tak więc może Pan zawrzeć zwykłą umowę na piśmie, pod warunkiem potwierdzenia daty jej zawarcia przez uprawniony organ, np. wójta czy burmistrza.

W nowym programie na lata 2014-2020, przewiduje się utrzymanie tych samych zasad.  giWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)