Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Jest odpowiedź ministerstwa w sprawie muflonów

Obrazek

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie petycji dot. wpisania muflonów na listę zwierząt objętych wypłatą odszkodowania za poczynione przez nie szkody w uprawach. Zwłaszcza rolnicy z Wielkopolski nie będą nią zachwyceni.

Karol Pomeranek25 czerwca 2022, 11:32

Przypomnijmy, w artykule „Czy za szkody muflonów rolnik otrzyma odszkodowanie?”  informowaliśmy, iż Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozpoczęcie działań w kierunku włączenie muflonów do przepisów, które umożliwiłyby rolnikom otrzymanie odszkodowania za szkody, jakie powodują one w uprawach, jak za pozostałe zwierzęta łowne.

– Na terenie Wielkopolski i całego kraju populacja muflonów z roku na rok wzrasta. (…) liczba tego podgatunku owcy domowej wg stanu na 10.03.2021 roku w odniesieniu tylko do Wielkopolski wynosiła 648 osobników, gdzie w roku 2016 było to około 216. Jest to wzrost populacji o ponad 300%. Dla całego kraju wynosi on 231%. Tak wysoki przyrost populacji przenosi się na ilość szkód w uprawach i płodach rolnych – wyliczaliśmy w czerwcu ub. roku.

Apel do ministerstwa

Do wypłaty odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez muflony nie kwapili się myśliwi, zasłaniając się przepisami prawa łowieckiego. Muflony bowiem, w przeciwieństwie do dzików, łosi, jeleni, danieli i saren nie figurują na liście zwierząt objętych wypłatą odszkodowania.

Jedyną więc szansą, by za szkody przez nie wyrządzone rolnicy mogli otrzymać od kogokolwiek odszkodowania, było wpisanie tego gatunku na wspomnianą listę. Z takim też apelem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwróciła się Wielkopolska Izba Rolnicza.

Na razie nie ma takiej potrzeby…

Niestety, z resortu przyszła negatywna odpowiedź...

W ocenie Ministerstwa, istnieją bowiem w Polsce województwa, w których ten gatunek nie występuje lub występuje bardzo nielicznie, stąd szkody wyrządzone przez muflona w skali całego kraju „nie są tak znaczące i powszechne jak szkody wyrządzane przez pozostałe gatunki zwierząt łownych, za które wypłacane jest odszkodowanie”.

Ponadto – jak czytamy – przy rozpatrywaniu petycji wzięto pod uwagę, że kwestia szkód wyrządzanych przez muflony nie była do tej pory przedmiotem dużej liczby indywidualnych skarg i wniosków, składanych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym, w ocenie resortu „na chwilę obecną nie ma potrzeby zmiany przepisów w zakresie rozszerzenia o muflony katalogu zwierząt, za które wypłaca się odszkodowania”.

Ministerstwo zapewniło jednocześnie, że problematyka ta będzie monitorowana w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w przyszłości.

autor: kp
źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)