Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Pola uprawne bez ochrony myśliwych. WIR apeluje do premiera Morawieckiego

Obrazek

W Polsce trwa stan pandemii koronawirusa i związane z nim regulacje, zakazy, nakazy i obostrzenia. Jednym ze skutków ich wprowadzenia jest także niewielka aktywność terenowa myśliwych. których też obowiązuje zakaz przemieszczania się. To oznacza, że pola uprawne zostały prawie bez ochrony.

Bartłomiej Czekała15 kwietnia 2020, 18:49
Tyle zwierzyny łownej na polach nie było widać od dawna. Sarny i jelenie bez przeszkód pasą się na oziminach, a dziki buchtują w świeżo zasianej kukurydzy i ziemniakach oraz w zasiewach roślin jarych i ozimych po ubiegłorocznej kukurydzy. Zwierzęta zrobiły się bardziej śmiałe, bo w ostatnich tygodniach myśliwi w znacznym stopniu ograniczyli swoją działalność z uwagi na rozporządzenia wydane przez rząd i ministra zdrowia.

Z uwagi na liczne sygnały od zaniepokojonych i bezradnych wobec szkód łowieckich rolników prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o pilną nowelizację aktualnie obowiązujących przepisów.

– W okresie od 31 marca do 10 kwietnia br. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.). W rozporządzeniu tym wprost przewidziano w § 5 pkt 5, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych. Co istotne, w pierwotnym brzmieniu tego rozporządzenia § 5 nie zawierał pkt 5. Przepis ten dodano na mocy nowelizacji - rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 577) zmieniającego powyższe rozporządzenie z dniem 31 marca 2020 r., czyli z mocą wsteczną. Obecnie rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. już nie obowiązuje, albowiem zostało uchylone z dniem 10 kwietnia br. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658). Niestety, znowu - podobnie jak w pierwszym rozporządzeniu z dnia 31 marca w jego pierwotnym brzmieniu nie dodano wyjątków związanych z realizacją zadań wynikających m.in. z Prawa łowieckiego – pisze prezes WIR.

Jak zauważa Piotr Walkowski, zmienione rozporządzenie stało się podstawą do podjęcia przez Polski Związek Łowiecki działań wskazujących, że myśliwi nie mogą w czasie obowiązywania rozporządzenia wykonywać zadań określonych w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20. Zadania te polegają między innymi na pilnowaniu pól uprawnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną a w przypadku takich szkód ich szacowanie i wypłatę odszkodowań dla rolników.

Z każdym dniem szkody łowieckie się zwiększają, a rolnicy pytają o to kto ma chronić uprawy przed zwierzyną łowną, szacować szkody łowieckie i wypłacać należne odszkodowania, skoro nie mogą tego robić i zasadniczo nie robią myśliwi z poszczególnych kół łowieckich.  Miejmy nadzieję, że rząd przychyli się do prośby szefa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, bo problem dotyczy całego kraju i przygotuje stosowną nowelizację tego rozporządzenia.

oprac. bcz na podst. WIR
Fot. pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)