Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

MŚ uspokaja: wojewodowie dowiedzą się o zmianach w Prawie łowieckim

Obrazek

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie? Kołu łowieckiemu czy do gminy? Rośnie społecznie niezadowolenie w związku z brakiem formalnych informacji o zmianach w Prawie łowieckim.

dr Piotr Łuczak12 kwietnia 2018, 11:27
W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że od 1 kwietnia br. szkody łowieckie należy zgłaszać do swoich gmin, a nie do kół łowieckich. Dla gmin to zaskoczenie. top agrar Polska zdobył interpretację nowelizacji Prawa łowieckiego – publikujemy je poniżej.

Zapytaliśmy też Ministerstwo Środowiska, czy poinformowało formalnie samorządy lokalne o tej zmianie. Resort odpisał nam dzisiaj: „(…) pismo informacyjne dot. zmian w szacowaniu szkód zostanie niebawem przesłane do wojewodów. Dodatkowo planowane są dalsze działania informacyjne.

Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie określa, że wniosek zgłoszenia szkody w uprawach i płodach rolnych powinien zawierać imię i nazwisko poszkodowanego, adres zamieszkania, miejsce wyrządzenia szkody oraz rodzaj uszkodzonych upraw lub płodów rolnych. Ustawa nie wprowadza wzoru formularza zgłoszenia.

Zaznaczenia wymaga także fakt, że do czasu wydania przez Ministra Środowiska nowego rozporządzenia w sprawie szacowania szkód w trakcie prowadzonych czynności szacowania należy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45 poz. 272).

Przypominamy zatem, że wg Ministerstwa Środowiska:
„(…) ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651). Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powinien zwierać w szczególności:
  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.”

Dodajmy też, że już w marcu PZŁ poinformowało swoich członków okólnikiem, że koła łowieckie nie przyjmują zgłoszeń szkód.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)